UCS ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 ยกระดับการบริหารบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท จักวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด (Universal Communication systems: UCS) ได้ก้าวสู่ความสำเร็จไปอีกขั้นเมื่อได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018

โดยมีคุณภูรี วัฒนศัพท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้มอบใบรับรองมาตราฐานให้แก่คุณสุพิชช์ อังศวานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท จักวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด ณ อาคาร UCS สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 20000-1:2018 นั้นเป็นการการันตีถึงคุณภาพระดับมาตรฐานสากลในการบริหารงานบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน การออกแบบ การส่งผ่าน การส่งมอบ ไปจนถึงการติดตามผล พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพการบริการให้กับลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความต้องการของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าความพึงพอใจของลูกค้าเป็นหัวใจสำคัญตลอดการดำเนินงานทุกขั้นตอน โดยได้รับการตรวจสอบจาก บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด (URS)

ปัจจุบัน UCS เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรับเหมาวางระบบสารสนเทศและการสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัย อย่างครบวงจร (Turn-Key) ให้กับองค์กรของรัฐและเอกชนชั้นนำ ตั้งแต่ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการทางธุรกิจ นำเสนอเทคโนโลยีที่เหมาะสม บริหารโครงการอย่างมืออาชีพ และมีทีมบำรุงรักษาที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท จักรวาลคอมมิวนิเคชั่น ซีสเท็ม จำกัด

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง