สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ ครีเอทีฟ แล็บ มอบรางวัลโครงการประกวดแบบพื้นที่สาธารณะ Uniquely Thai ครั้งแรกของโลก ดึง ซอฟต์พาวเวอร์ไทย สะท้อนผ่านแนวคิดคนรุ่นใหม่

- 01 CDAST - ภาพที่ 1

สภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) และครีเอทีฟ แล็บ (Creative Lab) ภายใต้การสนับสนุนจากบริษัท ซีพี ฟิวเจอร์ ซิตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (CPFC) หนุนไอเดียคนรุ่นใหม่ปั้นพื้นที่สาธารณะแห่งอนาคต จัดโครงการประกวดแบบ “Uniquely Thai” Envisioning the 21st Century Bangkok’s Civic Center Architectural Design Competition ครั้งแรกของโลก ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 1,000 คน ส่งผลงานประกวดแบบมากถึง 178 ผลงาน

โดยรางวัลชนะเลิศ Gold Award ระดับนิสิตนักศึกษาเป็นของนางสาวมนัสนันท์ เดชะสุวรรณ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เจ้าของผลงาน “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และรางวัลชนะเลิศระดับบุคคลธรรมดาได้แก่ ทีม Cosmic Civic Center จากผลงาน “Metaverse” ขณะที่รางวัล Popular Vote ตกเป็นของผลงาน “เอกลักษณ์ไทยอนันตกาล” จากผู้เข้าแข่งขันประเภทบุคคลทั่วไป ซผู้ชนะทุกประเภทได้รับเงินรางวัลรวมกว่า 700,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ รวมทั้งรางวัลเดินทางศึกษาดูงานและได้รับประสบการณ์ชมพื้นที่สาธารณะต่างประเทศ ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

- 02 CDAST - ภาพที่ 3

- 03 CDAST - ภาพที่ 5

ผศ.ดร.อันธิกา สวัสดิ์ศรี อดีตประธานสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์แห่งประเทศไทย (CDAST) กล่าวในพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดว่า “ปัจจุบันเทรนด์ของการออกแบบและพัฒนาเมืองทั่วโลก ต่างให้ความสำคัญกับ พื้นที่สาธารณะ หรือ กรณีนี้คือ Civic Center เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนเมือง ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียม ดังนั้น เราจึงเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกัน เพื่อนำเสนอไอเดีย ที่ถอดรหัส อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยผสานกับความเป็นสากล เพื่อให้ Civic Center มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งส่งผลถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้คนในภาพรวม เพราะท้ายที่สุดแล้ว กลุ่มคนรุ่นใหม่เหล่านี้ก็คือเจ้าของพื้นที่สาธารณะในอนาคตอย่างแท้จริง”

- 05 CDAST - ภาพที่ 7

เจ้าของผลงานชนะเลิศประเภทนิสิตนักศึกษา นางสาวมนัสนันท์ เดชะสุวรรณ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เล่าถึงผลงานว่า “กรุงเทพมหานครคือเมืองหลวงที่สามารถสะท้อนความเจริญก้าวหน้าของประเทศไทย แต่เบื้องหลังภาพจำสุดประทับใจเหล่านี้กลับตั้งอยู่บนความไม่สมบูรณ์ของระบบผังเมืองซึ่งส่งผลลามไปถึงปัญหา “ความเหลื่อมล้ำทางสังคม” และเพื่อขจัดความไม่เท่าเทียมในสังคม จึงได้ออกแบบอาคาร Civic Center ให้เป็นจุดเชื่อมต่อไปยังชุมชนต่าง ๆ ในรูปแบบทางเดินเท้าเพื่อสร้างการเชื่อมโยงทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เศรษฐกิจ วัฒนธรรม การศึกษา และการพักผ่อนนั้นๆ โดยสอดแทรกความอ่อนช้อยให้ทุกคนเห็นถึงความเป็นไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของโครงการ และในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ CDAST, CREATIVE LAB และ CPCF ที่จัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพราะช่วยระดมความคิดของคนรุ่นใหม่ให้มาช่วยกันวิเคราะห์เมืองกันมากขึ้นค่ะ” นางสาวมนัสนันท์ เดชะสุวรรณ กล่าวเสริม

- 04 CDAST - ภาพที่ 9

รางวัลชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไป ได้แก่ ผลงาน “Metaverse – ดินแดนสุขวดี สู่ พื้นที่สามัญชน” จากทีม Cosmic Civic Center โดยนายสิปปวิชญ์ รู้อยู่ และนางสาวฑิมพิกา เวชปัญญา กล่าวว่า “ด้วยการนำแนวคิด “เมตาเวิร์ส (Metaverse)” ผนึกเข้ากับ “กรุงเทพฯ เมืองเทพสร้าง” นำเสนอความวิจิตรงดงามและล้ำสมัยผ่านตัวผลงาน ท่ามกลางกระแสที่ต้องยอมรับกันแล้วว่าโลกดิจิทัลเสมือนจริงเริ่มมีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของเรา ผลงานชิ้นนี้จึงออกแบบโดยใช้ภูมิทัศน์แบบ “เขามอ” ซึ่งเป็นภูมิจักรวาลตามความเชื่อของไทย และ “เขาพระสุเมรุ” ที่เป็นดั่งสรวงสวรรค์ล้อไปกับลักษณะทางกายภาพและน้ำเปรียบได้ดั่งมหานทีสีทันดร ภายในโครงการสามารถพัฒนาให้เป็นพื้นที่ Big data หรือคลังความรู้ของคนกรุงเทพ ซึ่งสามารถต่อยอดและส่งเสริมต่อผู้ใช้งานในหลาย ๆ ด้านอย่างไร้ขีดจำกัด”

- 06 CDAST - ภาพที่ 11

อีกหนึ่งผลงาน Popular vote จากแนวคิด “เอกลักษณ์ไทยอนันตกาล” คือการผสมความหลากหลายบนเวลาที่แตกต่างกัน เกิดเป็นมิติเอกลักษณ์สร้างสรรค์ในทุกห้วงเวลา ด้วยการนำเอาเสน่ห์ในความหลากหลายของอัตลักษณ์ไทย มาสร้างมิติความสัมพันธ์ให้เชื่อมโยงกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวบนตัวแปรโดยมีการวางคอนเซ็ปต์ให้มีกิจกรรมหมุนเวียนไปตามเทศกาลไทยทั้ง 12 เดือน เพื่อสัมผัสประสบการณ์การเฉลิมฉลองใจกลางเมือง เกิดพื้นที่ที่มีประโยชน์เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ไทยเดิมให้คงอยู่ เพื่อเผยแพร่ให้คนรับรู้ถึงสิ่งดีงามของไทยมากขึ้น

ผลงานจากคนรุ่นใหม่ทั้ง 178 ผลงาน สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของ ‘พื้นที่สาธารณะ’ ว่าไม่ได้เพียงนำเสนอความสวยงามของทัศนียภาพและสถาปัยกรรมเท่านั้น แต่เป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนและการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันของผู้คน ส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับผู้คนทุกช่วงวัย และเปิดโอกาสให้ประชาชนออกมาแสดงศักยภาพร่วมกัน ซึ่งสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างแท้จริง

ผู้สนใจรายละเอียดโครงการและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของโครงการฯ สามารถติดตามข่าวสารได้ผ่านทางเฟซบุ๊ก Bangkok Civic Center Architectural Design Competition 2021

ติดตามเพจ