ม.หอการค้าไทย คาดอุตสาหกรรมสปาฟื้นตัวเร็วสวนวิกฤตโควิด-19 เดินหน้าผนึกกำลัง ชีวาศรมอคาเดมี่

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาชั้นแนวหน้าด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ร่วมกับ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม ยกระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตร “บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม” (Integrated Wellness and Beauty) มุ่งสร้างบัณฑิตพร้อมเติบโตในตลาดแรงงานธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงาม ทั้งในฐานะผู้ประกอบการ และนักวิชาชีพด้านการบำบัด (Therapist) ด้วยการบูรณาการองค์ความรู้ที่แข็งแกร่งครอบคลุม 360 องศา ให้บัณฑิตก้าวสู่การเป็นผู้ขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยนวัตกรรม พร้อมคาดการณ์สถานการณ์อุตสาหกรรมสปาทั่วโลกจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว สวนกระแสภาวะวิกฤตโควิค-19 ภายในปี 2568

- UTCC 2022 05 19 111920 - ภาพที่ 1

รศ.ดร.พิชญอร ไหมสุทธิสกุล อาจารย์ประจำหลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงความเป็นมาของการร่วมมือพัฒนาหลักสูตรระหว่างสองสถาบันว่า “ด้วยศักยภาพดั้งเดิมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เราเชื่อมั่นว่าหลักสูตรนี้สามารถเติมเต็มองค์ความรู้แก่ผู้เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เวชศาสตร์เพื่อสุขภาพและความงามที่ยั่งยืน ตลอดจนวิทยาศาสตร์การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม ซึ่งผู้เรียนจะได้รับประสบการณ์เสมือนประกอบอาชีพหรือธุรกิจจริง

อย่างเช่นการฝึกงานกับภาคธุรกิจซึ่งเป็นเครือข่ายสมาชิกของหอการค้าไทย ตลอดจนการทดลองพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ด้านเคมีภัณฑ์ และธุรกิจ การตลาด โดยผู้เรียนสามารถนำไปประกอบอาชีพและสร้างธุรกิจได้จริง ประกอบกับทางส่วนของโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรมนั้น มีหลักสูตรและบุคลากรที่พร้อมถ่ายทอดศาสตร์ด้านสุขภาพและความงามเพื่อพัฒนาผู้เรียนสู่วิชาชีพผู้ให้บริการด้านสุขภาพและความงาม และด้วยทางมหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาวิชาชีพทาง wellness ที่สร้างความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาล

และมีโอกาสเติบโตได้ก้าวไกลถึงระดับสากล จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่มีชื่อเสียงในด้านการสร้างผู้ประกอบการ และโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม หรือชีวาศรมอคาเดมี่ ซึ่งเป็นผู้ประกอบการด้านการดูแลสุขภาพองค์รวม ที่ได้รับการยอมรับ และการันตีคุณภาพจากหลากหลายสถาบันด้วยรางวัลระดับ World Class ในการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม (Integrated Wellness and Beauty)”

ด้าน ผศ.ดร.เสาวนีย์ เอี้ยวสกุลรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวเสริมว่า “หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม (Integrated Wellness and Beauty) เป็นหลักสูตรปริญญาตรีประเภทวิชาชีพ ซึ่งสามารถใช้เวลาสำเร็จการศึกษาได้ภายใน 3 ปีครึ่ง โดยผู้เรียนจะได้รับองค์ความรู้ทั้งจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และโรงเรียนสอนวิชาชีพและสุขภาพสปาชีวาศรม ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพบริการในธุรกิจเพื่อสุขภาพและความงามเทียบเท่าระดับสากล เมื่อสำเร็จการศึกษา ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตรเพื่อประกอบอาชีพดังนี้

· ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง จากกระทรวงสาธารณสุข

· ใบประกาศนียบัตรหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง จากกระทรวงสาธารณสุข

· สิทธิ์ยื่นสอบประเมินความรู้ผู้ดำเนินการสปา (Spa Manager)

· สิทธิ์ยื่นสอบประเมินความรู้และทักษะทางวิชาชีพระดับสากล Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology (CIBTAC) : Anatomy and Physiology, Body massage, Diet and Nutrition

อย่างไรก็ดี แม้ภาวะวิกฤตโควิด-19 จะส่งผลกระทบกับภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งอุตสาหกรรมสปาก็เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเช่นกัน จากปี 2560 ถึง 2562 อุตสาหกรรมสปาเติบโตอย่างรวดเร็วในอัตรา 8.7% ต่อปี และมีรานได้ถึง 111 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากสปา 165,714 แห่ง โดยเพิ่มขึ้นอย่างมากในธุรกิจโรงแรม และรีสอร์ทสปา (จาก 48,248 แห่ง เป็น 60,873 แห่ง) จนกระทั่งเข้าสู่ปี 2563 สปาซึ่งนับเป็นบริการที่มีการสัมผัสใกล้ชิดระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ จึงได้รับผลกระทบอย่างหนัก และมีรายได้ลดลง 39% คิดเป็นตัวเลข 69 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) และสถานประกอบการสปาลดลงเหลือ 160,1000 แห่ง โดยมีธุรกิจสปาที่ปิดตัวเลงกว่า 4,000 แห่ง) แต่จากการคาดการณ์ของ Global Wellness Institute (GWI) พบว่าอุตสาหกรรมสปามีโอกาสพื้นตัวอย่างรวดเร็ว โดยตลาดเติบโตขึ้น 17% ต่อปี จนถึงปี 2568 และมีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัวถึง 150.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

อาจารย์สิริรัตน์ ไชคำพา หัวหน้าผู้สอนโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพชีวาศรม กล่าวเสริมว่า “ในสถานการณ์ที่ทั่วโลกเริ่มมีการปรับตัวด้วยมาตรการการรับมือกับวิกฤตโควิด-19 ที่แข็งแกร่ง ทำให้อุตสาหกรรมสปาที่เคยได้รับผลกระทบกลับมาฟื้นตัว บุคลากรที่หันไปประกอบอาชีพอื่นหลังจากได้รับผลกระทบก็กำลังกลับเข้ามาในอุตสาหกรรมสปาใหม่อีกครั้ง เพื่อเตรียมตัวต้อนรับนักท่องเที่ยวที่กำลังจะเดินทางกลับเข้ามาใช้บริการอย่างมั่นใจ เวลานี้คือเวลาสำคัญที่เราต้องเริ่มพิจารณาว่าหากอุปสงค์ในฝั่งผู้ใช้บริการกลับมามีปริมาณที่มากขึ้น

จากนี้ไปอุตสาหกรรมสปาก็มีความต้องการบุคลากรที่จะเข้ามารองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ และเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวและผู้ใช้บริการ สำหรับหลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม (Integrated Wellness and Beauty) โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และชีวาศรมอคาเดมี่ เป็นหลักสูตรที่พร้อมสร้างและพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่จะเสริมกำลังของบุคลากรในตลาดแรงงานของอุตสาหกรรมเพื่อความงาม และสุขภาพในอนาคต เป็นหลักสูตรที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ชื่นชอบเรื่องการดูแลความงาม และพัฒนาบุคลิกภาพ

ตลอดจนเป็นผู้ที่ใส่ใจเรื่องการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ และพร้อมที่จะแบ่งปันหรือดูแลผู้อื่นให้สุขภาพดี และมีความสุขเช่นเดียวกัน สามารถสื่อสารได้ดีและมีทักษะทางภาษาต่างประเทศ รักการเรียนรู้ มีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจเกี่ยวกับสปาและธุรกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรืออยากประกอบธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม ในขณะที่ตัวหลักสูตรฯ นั้นมีจุดเด่นที่น่าสนใจหลายประการ โดยผู้เรียนสามารถมีรายได้ระหว่างเข้ารับการศึกษา พร้อมปฏิบัติงานจริงกับชีวาศรม ซึ่งเป็นมืออาชีพด้านธุรกิจสปา เป็นที่ยอมรับในระดับ World Class และจะได้รับใบประกาศนียบัตรซึ่งจะเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันด้านคุณวุฒิทางวิชาชีพ ซึ่งออกโดยกระทรวงสาธารณสุข สามารถทำงานในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพได้อย่างถูกต้อง

และสามารถยื่นคุณวุฒิเพื่อสอบ CIBTAC Certificate เพื่อไปประกอบอาชีพในต่างประเทศ มีโอกาสประสบความสำเร็จในอาชีพด้วยรายได้ที่เติบโตอย่างรวดเร็วตามความนิยมของผู้ใช้บริการในแต่ละภูมิภาค และด้วยคุณลักษณะประการหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยคือ ลักษณะนิสัยที่มีความโอบอ้อมอารี อ่อนน้อมถ่อมตน มีความใส่ใจในรายละเอียด ซึ่งเป็นคุณสมบัติอันพึงมีของผู้ที่จะทำงานด้านบริการ จึงสามารถกล่าวได้ว่า คนไทยเป็นชนชาติที่มีโอกาส และข้อได้เปรียบกว่ากลุ่มผู้ประกอบอาชีพเดียวกันในชนชาติอื่น ๆ อย่างแน่นอน”

ข้อมูลหลักสูตร “บูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม” (Integrated Wellness and Beauty)

หลักสูตรบูรณาการส่งเสริมสุขภาพและความงาม โดยความร่วมมือระหว่างคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และโรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม ประกอบด้วยกลุ่มวิชาที่น่าสนใจ ได้แก่ กลุ่มวิชาสุขภาพและความงาม อาทิ กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา, การนวดน้ำมันแบบสวีดิช, การนวดกล้ามเนื้อระดับลึก, การนวดกระชับสัดส่วน, การทำทรีทเมนต์ปรนนิบัติผิวหน้าและผิวกาย, การนวดยกกระชับใบหน้า, การทำทรีตเมนต์อายุรเวทเบื้องต้น, การทำทรีตเมนต์ระบายน้ำเหลืองเบื้องต้น, โภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ การพัฒนาและการบริหารธุรกิจสปา และกลุ่มวิชาผลิตภัณฑ์ อาทิ การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเพื่อสุขภาพและความงาม, การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพและความงาม, การตลาดดิจิทัลสำหรับผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม, การพัฒนาและการออกแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อธุรกิจสุขภาพและความงาม, กฎหมายและมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงาม โดยผู้สนใจสมัครเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า และต้องไม่มีปัญหาด้านสุขภาพอันจะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 374,000 บาท (ผ่อนจ่าย 10 งวด)

โอกาสพิเศษสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อ โรงเรียนสอนวิชาชีพความงามและสุขภาพสปาชีวาศรม พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาเต็มจำนวน โดยสามารถยื่นสมัครขอรับทุนได้ภายในวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สามารถติดตามสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อาคาร 24 ชั้น 2 โทร. 02-697-6767 ในเวลาทำการ 9.00-16.00 น.https://www.utcc.ac.th Facebook page : มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC (https://www.facebook.com/utccsmart/) หรือ LINE @UTCC

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: UTCC

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Related Posts

- มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย หนุน SMEs และ Startups เติบโตสู่ตลาดทุน จัดอบรมหลักสูตร “EMBRYO Incubation Program” รุ่น 2 เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 18 เมษายน 2565

- ม.หอการค้าไทย จับมือ ตลท. เปิดหลักสูตร aMBA ปั้นนักวิเคราะห์การลงทุนหนุนเศรษฐกิจ พร้อมสิทธิพิเศษ จบโทพ่วงทุนสนับสนุนสอบ AISA

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก