นักวิทย์ไทยคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ลดแพร่เชื้อโควิด-19 ติดทางอากาศ

นักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านจุลชีววิทยาของชาวไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ นางมัตติกา เอาแสงดีกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท โซล เอ็น เทค จำกัด ผู้คิดค้น และพัฒนาผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศและไวรัสเป็นรายแรกของไทย แบรนด์ “โซล-เอ็น” นำนวัตกรรม UV Care254 Airflow ที่จะเป็นเสมือนเกราะป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรนา หรือโควิด -19

ที่จะแพร่กระจายในอากาศ airborne ซึ่งผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคและความปลอดภัยจากหลายสถาบันระดับชาติ

ล่าสุดได้ส่งผลิตภัณฑ์ UV Care254 Airflow ไปทำการทดสอบเพิ่มเติมในเรื่องการฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนาในอากาศ ที่สำนักรังสีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข รวมถึงนำไปทดสอบประสิทธิภาพการลด และกำจัดเชื้อที่ปนเปื้อนในอากาศในพื้นที่ห้องใช้งานจริง ผ่านสถาบันมาตราฐาน Intertek เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์มีประสิทธิภาพในการลดการปนเปื้อนของเชื้อโรคในพื้นที่

และมีความปลอดภัยสามารถใช้งานสัมผัสกับคนได้จริง นับว่าโซล-เอ็น เป็น “นวัตกรรมคนไทย ดูแลคนไทย” เพื่อสนับสนุนด้านความปลอดภัยการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนคนไทยให้ปลอดจากเชื้อโรคและเชื้อไวรัส ร่วมฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โซลเอ็นเทค

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง