นวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ UV Care254 Airflow

โซล-เอ็น ทำการตลาดเชิงรุกรอบทิศทาง ผลิตเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศนวัตกรรม UV Care254 Airflow ที่ผลิตคิดค้นโดยนักวิทยาศาสตร์ไทย ผ่านการทดสอบจากสำนักรังสีและเครื่องมือแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และ Intertek รวมทั้งสถาบันระดับชาติอีก 5 แห่ง

ทดสอบถึงประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อโรคและความปลอดภัยในการใช้งาน ทำให้อากาศสะอาด ตัวช่วยในยุคโควิด Home Isolation และเสริมทัพความมั่นใจในกิจการภาคธุรกิจร้านค้า ภายใต้นโยบายรัฐ Covid Free Setting รวมถึงช่วยลดความเสี่ยงให้กับวงการแพทย์รับมือสู้กับโควิด-19

นายฐิติวัฒน์ บรรจงกาลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กู๊ดเทค อินโนเวชั่น จำกัด ผู้จัดจำหน่าย (Distributor) และทำการตลาดโซล-เอ็น เปิดเผยว่า เครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ไม่ใช่เรื่องใหม่ในโรงพยาบาล และการแพทย์ แต่เป็นเรื่องใหม่ของภาค Consumer ที่เมื่อเจอกับการระบาดของเชื้อไวรัส โรคอุบัติใหม่ รวมถึงโควิด-19

ทำให้นักวิทยาศาสตร์ไทย ได้นำเรื่องนวัตกรรม การฆ่าเชื้อด้วยรังสี UVC ที่เป็นมาตรฐานในวงการแพทย์ มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์การฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ที่ทำให้อากาศสะอาด ปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งคนและสัตว์ และได้ผ่านการทดสอบทั้งในห้องปฏิบัติการและสถานที่การใช้งานจริง ว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคในอากาศและไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทางด้านการทำตลาด และสร้างแบรนด์ เน้นเรื่อง Innovation Marketing ใช้นวัตกรรมคนไทยเพื่อคนไทยมาสร้างแบรนด์ คิดค้นพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ไทย มั่นใจว่า จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างแน่นอน มีหลายประเทศสนใจและติดต่อเข้ามา เช่น เวียดนาม บาห์เรน รัสเซีย เยอรมัน และกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน

เราส่งเครื่องไปทดสอบ ซึ่งเร็ว ๆ นี้จะได้ใบ CE รับรองมาตรฐานของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่จะทำให้การส่งออกมีความมั่นใจมากขึ้น และกำลังจะได้ made in Thailand ออกโดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

Position สินค้ากลุ่มเครื่องฆ่าเชื้อโรคในอากาศ เราวางตัวเองเป็น Hi Performance ภายใต้สโลแกน 3S Super Power การฆ่าเชื้อโรคในอากาศด้วยรังสี UVC จะฆ่าเชื้อได้ดี ต้องมี UV Dose ที่สูงมาก ๆ ซึ่ง UV Care254 Airflow มีประสิทธิภาพสูงสามารถฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่า 90% ภายใน 1.6 วินาที ที่อุโมงค์อาบรังสีสิทธิบัตรเฉพาะ โซลเอ็น เทค ก็ฆ่าเชื้อได้ถือว่ารวดเร็ว, Super Safety ด้วยโครงสร้างของ UV Care254 Airflow ที่มีโครงสร้างป้องกันถึง 2 ชั้น ด้วยเหล็กและอะคริลิก

ที่ผ่านการทดสอบจากสถาบันระดับชาติว่าปลอดภัยต่อการใช้งานทั้งคนและสัตว์ ไม่มีรังสีอันตรายเล็ดลอดออกมาระหว่างการใช้งาน, Super Health ทำให้อากาศบริสุทธิ์ สะอาด ปลอดเชื้อ ปลอดภัย เน้นกลุ่มเป้าหมายเป็น User ทั่วไปที่เป็นประชาชน รองลงมาเป็นกลุ่มธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: โซล-เอ็น

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง