Vertex S+ Clear Black ของทรินา โซลาร์ทำคะแนนสูงสุดด้านความน่าเชื่อถือและผลผลิตพลังงานในการทดสอบของ PV Magazine

ฉางโจว, จีน, 11 เม.ย. 2567/พีอาร์นิวส์ไวร์/ — บริษัท ทรินา โซลาร์ จำกัด ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันการกักเก็บเซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานอัจฉริยะ ได้ประกาศว่าโมดูล Vertex S+ Clear Black ของบริษัทคว้าตำแหน่งสูงสุดในรายงานผลการทดสอบ PV Magazine ที่ตีพิมพ์เมื่อเดือนที่แล้วได้สำเร็จ

การทดสอบ PV Magazine ซึ่งจัดขึ้นโดย PV Magazine Group ได้ประเมินประสิทธิภาพและผลผลิตพลังงานของโมดูล PV กลุ่มต่าง ๆ อย่างครอบคลุม โดยการประเมินดังกล่าวหมายรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพภายในอาคารและการทดสอบภาคสนามด้านผลผลิตพลังงาน

เพื่อให้ผลลัพธ์ที่สมบูรณ์และเป็นกลาง จึงมีการขอให้บริษัท CEA ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม ให้เป็นบุคคลที่สามผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเพื่อดูแลกระบวนการทดสอบ

ระหว่างเซสชันการทดสอบสภาพแวดล้อมภายในอาคาร โมดูล Vertex S+ Clear Black จากทรินา โซลาร์ มีความโดดเด่นด้วยคะแนนเฉลี่ย 92 คะแนน การวิเคราะห์เปรียบเทียบกับโมดูลที่ใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น เซลล์เฮเทโรจังชัน (HJT) เซลล์แสงอาทิตย์แบบย้อนกลับ (IBC) แบบ p และ IBC แบบ n อย่างไรก็ตาม โมดูล Vertex S+ Clear Black ซึ่งโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม มีประสิทธิภาพเหนือกว่าโมดูลอื่น ๆ ในหลายด้านสำคัญ เช่น รูปลักษณ์ ระดับพลังงาน (EL) ประสิทธิภาพในสภาวะแสงน้อย ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิ และการเสื่อมสภาพของเซลล์แสงอาทิตย์ (PID)

การเสื่อมสภาพที่เกิดจากแสง (LID) ในรายการย่อยที่เลือกได้ของ โมดูล Vertex S+ Clear Black ได้ให้ผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง โดยได้คะแนนทั้งหมด 99 คะแนน จึงเห็นได้ชัดเจนว่า โมดูล Vertex S+ Clear Black ทำคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั้งในด้าน PID และ LID อย่างมีนัยสำคัญ

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา โมดูล Vertex S+ Clear Black แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพยอดเยี่ยมในการทดสอบภาคสนามของกลุ่ม TOPCon/HJT โดยครองตำแหน่งท็อปในรายการรายเดือนด้วยผลผลิตพลังงานที่น่าประทับใจที่ 43.24Wh/Wp

โมดูล Vertex S+ Clear Black ประสานเทคโนโลยีเซลล์แผ่นซิลิคอนสี่เหลี่ยม (210R) ขนาด 210 มม. เข้ากับเทคโนโลยีขั้นสูง i-TOPCon ชนิด n ทำให้ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 22.3% และมีพลังงานส่งออกที่น่าทึ่งสูงสุดถึง 445W+

คุณเชา หยุนต้วน (Cao Yunduan) หัวหน้าฝ่ายการสร้างแบรนด์และการตลาดระดับโลกของทรินา โซลาร์ กล่าวว่า “โมดูลซีรีส์ Vertex S+ แสดงถึงจุดสูงสุดของนวัตกรรมและประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ ประสิทธิภาพที่น่าประทับใจของโมดูล Vertex S+ ในการทดสอบครั้งล่าสุดเป็นเครื่องยืนยันความทุ่มเทของเราในการส่งมอบผลิตภัณฑ์เหนือชั้นที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของลูกค้า”

 

View original content to download multimedia: Read More