โรงพยาบาลวิมุต เปิดตัวบริการใหม่ ViMUT Life Link เติมเต็มวิสัยทัศน์โรงพยาบาลเพื่อการรักษาแบบองค์รวม มุ่งมั่นดูแลคนทุกกลุ่มแบบครอบคลุม

- Vimut Life Link 4 - ภาพที่ 1

โรงพยาบาลวิมุต (ViMUT) โรงพยาบาลเอกชนชั้นนำใจกลางกรุงเทพฯ เดินเกมรุกตลาดบริการสุขภาพเต็มที่ ตอกย้ำวิสัยทัศน์สู่การเป็น “โรงพยาบาลแบบองค์รวม” เพื่อมอบบริการทางการแพทย์แบบครอบคลุม พร้อมรองรับตลาดบริการสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย ในยุคที่เมืองไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างสมบูรณ์ ด้วยการเปิดตัว ViMUT Life Link บริการแจ้งเตือนและช่วยเหลือฉุกเฉินจากบ้าน ตอบโจทย์ครอบครัวสมัยใหม่ที่ทุกคนต้องออกไปทำงานนอกบ้าน เสมือนมีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลผู้สูงวัยตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยค่าบริการเฉลี่ยเพียงเดือนละพันกว่าบาท มั่นใจได้รับความนิยมในกลุ่มคนเมืองที่ต้องการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

- Vimut Life Link 2 - ภาพที่ 3

นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต กล่าวว่า “เราจะเร่งขยายระบบนิเวศการดำเนินงานทางด้านการแพทย์ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพของสังคมไทย ที่จะมีเครือข่ายทั้งคลินิก ศูนย์กายภาพ ศูนย์ดูแลและบริบาลผู้สูงวัย รวมถึงบริการดูแลสุขภาพถึงบ้าน (Health to home) เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยู่และตอบสนองการใช้ชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันได้อย่างครอบคลุม เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในโลกปัจจุบันที่ทั่วโลกกำลังเข้าสู่สถานการณ์ผู้สูงวัยที่จะมาพร้อมกับโรคไม่ติดต่อเรื้อรังจำนวนมาก เราจึงมุ่งยกระดับสู่การเป็นโรงพยาบาลแบบองค์รวม เพื่อจับฐานลูกค้าสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพแบบครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน การส่งเสริมสุขภาพ ครอบคลุมถึงการวินิจฉัยโรค การบําบัด และการปรับพฤติกรรมเพื่อสุขภาพที่ดี ”

“นอกจากนี้ โรงพยาบาลวิมุตยังยกระดับความร่วมมือกับโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาล บริษัทประกัน และสถาบันองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้วิทยาการทางการแพทย์ของเราก้าวหน้า ส่งผลถึงการพัฒนาบุคลากรที่ช่วยให้การกระจายตัวของบริการเป็นไปได้อย่างทั่วถึง” นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ กล่าว

- Vimut Life Link 6 - ภาพที่ 5

ฝ่าย นพ. ราม บรรพพงษ์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลวิมุต ได้อธิบายถึงแนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยสูงวัยที่มีความแตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไปว่า “ผู้สูงวัยจะมีความถดถอยของร่างกายที่อ่อนแอตามอายุหรืออาจต้องกินยาที่ส่งผลถึงสมรรถภาพร่างกาย เช่น คนที่ทานยาลดความดันก็อาจเกิดภาวะความดันต่ำได้ง่าย หากฉีดยาเบาหวานก็อาจเป็นลมได้ง่าย จึงเสี่ยงต่ออุบัติเหตุมากกว่าคนวัยหนุ่มสาว รวมถึงผู้สูงวัยบางคนอาจมีโรคประจำตัว เช่น มีโรคกระดูกพรุนแฝงอยู่ ซึ่งเพียงหกล้มนิด ๆ หน่อย ๆ ก็อาจถึงขั้นกระดูกหัก

ต้องผ่าตัดหรือใส่เฝือกเป็นเวลานาน และถ้าเราดูตัวเลขผู้ป่วยสูงวัยที่แอดมิดก็จะพบว่าใช้เวลาอยู่ในโรงพยาบาลนานกว่าคนหนุ่มสาว และมีความจำเป็นต้องส่งเลือดไปตรวจหรือส่งเอ็กซเรย์มากกว่าคนปกติถึง 2 เท่า รวมทั้งโอกาสที่เมื่อกลับบ้านไปแล้วจะกลับมาด้วยอาการเดิมก็มีสัดส่วนสูงกว่าด้วย ฉะนั้นในฐานะของแพทย์ฉุกเฉิน ผู้ป่วยสูงวัยจึงเป็นกลุ่มที่แพทย์ต้องใช้ความละเอียดในการดูแลเป็นอย่างมาก”

ViMUT Life Link โซลูชันอัจฉริยะที่ช่วยให้ผู้สูงวัยสามารถแจ้งเหตุฉุกเฉินและได้รับการรักษาได้อย่างทันท่วงที เพื่อยกระดับความมั่นใจในการใช้ชีวิตให้แก่ผู้สูงวัยอีกขั้น โดยมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือ 2 รูปแบบ ได้แก่

- SmartHome Base Unit 1 scaled - ภาพที่ 7

ชุดอุปกรณ์แจ้งเตือนฉุกเฉินในที่พักอาศัย (Home Safety)

 • ปุ่มกดฉุกเฉินประจำบ้าน (Emergency Button) และปุ่มกดฉุกเฉินแบบพกพาในที่พักอาศัย (Help Trigger)
 • ตัวรับสัญญาณฉุกเฉิน (SmartHome Base Unit)

- Vimut Life Link 7 scaled - ภาพที่ 9

ในขณะเกิดเหตุผู้ป่วยสามารถกดปุ่มฉุกเฉินที่ติดตั้งภายในบ้าน เพื่อส่งสัญญาณเตือนมายังตัวรับสัญญาณฉุกเฉิน (SmartHome Base Unit) ระบบจะทำการแจ้งเหตุไปยังทีมพยาบาลฉุกเฉินซึ่งเตรียมพร้อมอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งทีมพยาบาลฉุกเฉินจะรีบติดต่อกลับเพื่อซักถามอาการอย่างเร่งด่วนเพื่อประเมินว่าผู้สูงวัยจำเป็นต้องถูกส่งตัวเข้ารับการรักษาทันทีหรือไม่ หากจำเป็น ทีมรถพยาบาลจะรีบเดินทางออกไปรับตัวคนไข้ทันที ช่วยส่งตัวผู้ป่วยถึงมือแพทย์ได้อย่างฉับไวโดยไม่ต้องรอให้ลูกหลานติดต่อเรียกรถพยาบาลหรือพามาส่งเองให้เสียเวลา

- Vimut Life Link 5 scaled - ภาพที่ 11

อุปกรณ์ปุ่มกดฉุกเฉินแบบพกพา (Anywhere Safety)
นอกจากการเฝ้าระวังในที่พักอาศัย ยังมีบริการอุปกรณ์ปุ่มกดฉุกเฉินแบบพกพา (Anywhere Safety) โดยอุปกรณ์นี้สามารถจับแรงกระแทกจากการล้มโดยอัตโนมัติ หรือเลือกกดปุ่ม SOS บนอุปกรณ์เอง เพื่อให้เครื่องติดต่อเจ้าหน้าที่พร้อมส่งตำแหน่ง GPS ของผู้ป่วยไปยัง ViMUT Alarm Center โดยอัตโนมัติ เพื่อประสานขอความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในทันที

- ViMUT Life Link 01 - ภาพที่ 13
บริการ ViMUT Life Link ยังมอบบริการปรึกษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นกับแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine) และบริการปรึกษาพยาบาลออนไลน์ (ViMUT Tele Nurse) เพื่อติดตามอาการและแนะนำการดูแลอย่างใกล้ชิดผ่านทาง ViMUT Application ผู้ป่วยจึงไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาล เพิ่มความสะดวกสบายและประหยัดเวลามากขึ้น นอกจากนี้ยังมีบริการพยาบาลเยี่ยมบ้าน (Home Visit) เพื่อดูแลการติดตั้งอุปกรณ์และให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง โดยสามารถเลือกบริการ ViMUT Life Link ได้จากหลายแพ็คเกจทั้งแบบ Silver, Gold และ Platinum อัตราค่าบริการเริ่มต้นเพียงเดือนละพันกว่าบาทเท่านั้น ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ViMUT Alarm Center โทร. 080-065-1707

“นโยบายของโรงพยาบาลวิมุตมุ่งมั่นที่จะเป็นสถานพยาบาลผู้ให้บริการในระดับสากล ครอบคลุมการรักษาสุขภาพทุกด้านด้วยอุปกรณ์ทางการแพทย์ทันสมัย ตลอดเวลาที่ผ่านมา โรงพยาบาลมีแผนรองรับคนไข้และขยายฐานลูกค้า โดยเร่งปรับแผนเพิ่มแผนกรักษาโรคเฉพาะทาง แพ็กเกจตรวจสุขภาพต่าง ๆ และการเพิ่มศักยภาพของแพทย์ ล่ามภาษา เพื่อเตรียมพร้อมรองรับลูกค้าต่างชาติที่จะเพิ่มขึ้น โดยโรงพยาบาลจะเน้นคุณภาพ ความชำนาญเฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในปัจจุบัน” นพ.สันติ เอื้อนรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวิมุต กล่าวสรุป

ติดตามเพจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  Cookies Details

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  Cookies Details

บันทึก