“สามย่านมิตรทาวน์” ชวนทิ้งบราเก่าให้มีคุณค่ากับ “วาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ”

จารุวรรณ งาพานิชวัฒน์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการ-กลยุทธ์การตลาดและธุรกิจสัมพันธ์ ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ พรทิพย์ มงคลเจริญโชค (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และจันทรัตน์ สังข์รังสรรค์ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารการตลาด บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ร่วมรณรงค์กิจกรรม How to ทิ้ง ทิ้งอย่างไรให้มีคุณค่า กับโครงการวาโก้บราเดย์ บราเก่าเราขอ เชิญชวนบริจาคบราเสื่อมสภาพทุกแบรนด์

เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธีแบบ Zero Waste (เปลี่ยนขยะให้เป็นศูนย์) ลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนและฝุ่นพิษ PM 2.5 และไม่ก่อให้เกิดขยะชุมชน โดยนำบราที่ได้รับบริจาคไปแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเชื้อเพลิง ทดแทนการใช้ถ่านหินในการผลิตกระแสไฟฟ้า สามารถบริจาคบราเก่าได้ที่ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ ชั้น G ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565

- Wacoal 2022 06 01 222131 - ภาพที่ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

ติดตามเพจ