วิธีทำลายเอกสารสำคัญ ที่มีข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอย่างถูกวิธีก่อนทิ้งหรือขาย

การทิ้งหรือทำลายเอกสารสำคัญต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคาร ใบแจ้งยอดบัตรเครดิต ต้นขั้วการชำระเงิน หรือใบเสร็จรับเงิน ทั้งนี้รวมไปถึงเอกสารภายในองค์กร ที่มีการจัดเก็บเอกสารต่าง ๆ ไว้ และเอกสารเหล่านี้ล้วนเป็นเอกสารที่มักเก็บข้อมูลที่ละเอียดอ่อนหรือเป็นส่วนตัว เช่น รายละเอียดบัญชีของลูกค้าหรือข้อมูลสำนักงานที่เป็นความลับ เป็นต้น

ดังนั้น ถ้าจะทำลายเอกสารเหล่านี้อย่างปลอดภัย และมั่นใจได้ว่าจะไม่สามารถนำไปใช้ต่อได้ ในบทความนี้เราจะมาแนะนำวิธีทำลายเอกสารสำคัญ ที่มีข้อมูลส่วนตัว ข้อมูลที่มีความอ่อนไหวอย่างถูกวิธีก่อนทิ้งหรือขาย มาฝากทุกคนกันค่ะ

Young adult organizing documents

วิธีการทำลายเอกสารสำคัญอย่างถูกวิธีก่อนทิ้งหรือขาย

การใช้เครื่องทำลายเอกสาร

Document shredder with paper shreds on table closeup

  1. เสียบปลั๊ก เปิดเครื่อง พร้อมใช้งาน
  2. นำเอกสารทั้งหมดใส่ลงในช่องใส่ของเครื่อง ดำเนินการต่อจนกว่าเอกสารทั้งหมดจะเสร็จสิ้น หากมีเอกสารมากเกินกว่าที่เครื่องจะย่อยได้ในครั้งเดียว ให้ดึงเอกสารออกก่อนดำเนินการต่อ
  3. เมื่อย่อยเอกสารเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้ว ให้นำส่วนหนึ่งของเอกสารแต่ละฉบับใส่ไว้ในถุงแยกกัน วิธีนี้จะทำให้ไม่สามารถจับคู่ข้อมูลในถุงเดียวกันได้
  4. ให้วางขยะไว้ข้างในจนกว่าจะถึงวันเก็บขยะ และนำออกมาทิ้งก่อนที่พนักงานเก็บขยะจะมาถึง

การเผาเอกสาร

Man loads old paper in the solid fuel boiler heating in cold winter season keeping the fire in boiler and high temperature in system

  1. ก่อหลุมไฟกลางแจ้ง โดยใช้ถังเหล็กขนาด 55 แกลลอน ทำหน้าที่เป็นเตาเผาขยะตั้งอยู่บนพื้นดิน
  2. ค่อย ๆ ใส่เอกสารลงไป และใช้ที่คีบโลหะค่อย ๆ เกลี่ยเอกสารให้เผาไหม้ได้ทั้งหมด
  3. เมื่อเผาไหม้จนหมดแล้ว ให้ตรวจสอบขี้เถ้า และหากระดาษที่ยังไม่ไหม้
  4. นำชิ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด มาเผาอีกครั้งจนหมด
  5. รอให้ไฟดับ และขี้เถ้าเย็นลง แล้วใช้พลั่วตักใส่ไว้ในถุงที่แข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย หรือจะนำไปโปรยให้ทั่วสนาม หรือเทขี้เถ้ารอบโคนต้นไม้ก็ได้เช่นกัน

Protect your information studio shot of a womans hand holding a pile of shredded paper against a grey background

ทุกครั้งที่ทำลายเอกสารสำคัญ จะต้องตรวจสอบ และดูอย่างละเอียด ว่าทำลายได้อย่างถูกต้อง และไม่สามารถนำเอกสารเหล่านี้ไปใช้ต่อได้แล้ว ซึ่งในการทำลายเอกสาร หากในจำนวนไม่มากนัก คุณสามารถใช้เครื่องทำลายเอกสารจัดการได้ แต่ถ้าในกรณีที่มีเอกสารจำนวนมากขึ้น อาจจะใช้เป็นการเผาเอกสารแทน แต่ขั้นตอนนี้อาจจะต้องใช้เวลา เพราะมีหลายขั้นตอน และต้องใช้พื้นที่ที่เป็นดิน และต้องเป็นพื้นที่ห่างไกล เพื่อไม่ให้ควันไฟไปรบกวนผู้อื่น

รูปภาพ: https://www.freepik.com/