Team Digital แนะ! 7 เทคนิคขยับยอด Web Traffic

Hero Image
Team work process. Photo young business crew working with new startup project. Project managers meeting. Analyze plans, papers. Blurred background.

Web traffic คือ จำนวนผู้เข้าชมหรือผู้ใช้งานที่เข้ามาในเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ต เพื่อวัดปริมาณและกิจกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ เป็นข้อมูลสำคัญในการวิเคราะห์และปรับปรุงเว็บไซต์หรือแหล่งข้อมูลออนไลน์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ ในมุมมองของการทำ SEO การเพิ่ม Web Traffic นอกจากจะช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ และเพิ่มยอดขายได้แล้ว ยังช่วยให้อันดับบนหน้า Google ดีขึ้นอีกด้วย ซึ่ง Team Digital สถาบันอบรมและสัมมนาการตลอดออนไลน์รวมไปถึงจัดทำคอร์สเรียน SEO ชั้นนำได้แนะนำ 7 เทคนิคขยับยอด Web Traffic ดังนี้

7 วิธีเพิ่ม Web traffic จาก Team Digital

 1. ความสร้างสรรค์ในเนื้อหา (Content Creation): สร้างเนื้อหาที่น่าสนใจและมีคุณค่าสำหรับกลุ่มเป้าหมาย อัพเดตเนื้อหาเป็นประจำเพื่อดึงคนมาเยี่ยมชมเว็บไซต์
 2. SEO (Search Engine Optimization): ปรับปรุงการทำ SEO บนเว็บไซต์เพื่อให้เว็บไซต์ปรากฏในผลการค้นหาที่ดีขึ้น ใช้คำหลัก (Keywords) ที่เกี่ยวข้องและสร้างลิงก์ภายนอก (Link Building)
 3. โฆษณาออนไลน์ (Online Advertising): ใช้โฆษณาออนไลน์บนโซเชียลมีเดีย, Google Ads, หรือแพลตฟอร์มโฆษณาอื่น ๆ เพื่อโปรโมตเว็บไซต์ไปในตัว
 4. โซเชียลมีเดีย (Social media): แบ่งปันเนื้อหา, สร้างชุมชน, และเพิ่มความสนใจจากผู้ติดตาม โดยการกระจายเนื้อหาผ่านสื่อโซเชียล
 5. เพิ่มหน้าบนความ (Blog): สร้างบล็อกและเผยแพร่เนื้อหาที่น่าสนใจเป็นประจำ เขียนบทความที่มีคุณค่าและแบ่งปันความรู้ เพื่อความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์
 6. อีเมลการตลาด (Email Marketing): ส่งอีเมลแคมเปญเพื่อสร้างช่องทางติดต่อและเพิ่มความสนใจให้ลูกค้าทางอีเมล
 7. ร่วมมือกับบุคคลภายนอก (Collaborations): ร่วมมือกับบุคคลหรือแบรนด์อื่น ๆ ในการสร้างเนื้อหาร่วมกันหรือโปรโมตในช่องทางอื่นเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากขึ้น

จำไว้ว่าการเพิ่ม Web traffic อาจจะไม่เกิดขึ้นทันที แต่ควรรักษาความต่อเนื่องและปรับปรุงกลยุทธ์ที่จำเป็น เพื่อให้เว็บไซต์เติบโตไปพร้อมกับเป้าหมายทางธุรกิจ

7 เครื่องมือเช็ค Web Traffic และทำ SEO คุณภาพเยี่ยม

เครื่องมือที่ช่วยวัด Web traffic ของตนเองและเว็บไซต์คู่แข่ง นั้นมีมากมาย แต่หลัก ๆ แล้วจะมี 7 เครื่องมือที่ได้รับความนิยม มีทั้งแบบเปิดให้ใช้งานฟรี และแบบมีค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

 1. Ahrefs เป็นเครื่องมือออนไลน์สำหรับ SEO และการวิเคราะห์เว็บไซต์ที่ช่วยเพิ่มอันดับการค้นหาบน Google ได้ มีทั้งแบบใช้งานฟรี และแบบเสียเงิน 
 2. Google Analytics: เป็นเครื่องมือวัดและวิเคราะห์ Web traffic ที่ฟรีและเป็นที่นิยม ช่วยติดตามปริมาณผู้เข้าชม, พฤติกรรมของผู้ใช้ และแหล่งที่มาของการเข้าชมเว็บไซต์ เป็นต้น
 3. Google Search Console: เครื่องมือจาก Google ที่ช่วยติดตามและรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการทำ SEO 
 4. Hotjar: เครื่องมือในการติดตามพฤติกรรมของผู้ใช้บนเว็บไซต์ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีการสำรวจคุณภาพแบบคลื่นความร้อน (heatmap) และการสำรวจข้อคิดเห็น เหมาะกับการนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพิ่มเติม
 5. SEMrush: เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์คีย์เวิร์ด และการโฆษณาออนไลน์ นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันในการติดตามและวัดผลการค้นหาด้วย
 6. Clicky: เครื่องมือที่ใช้ในการวัดและติดตาม Web traffic แบบเรียลไทม์ มีฟีเจอร์ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้และการสร้างรายงาน
 7. Ubersuggest เป็นเครื่องมือ All-In-One สำหรับ SEO ที่ใช้ในการตรวจสอบอันดับของคีย์เวิร์ด และตรวจสอบจำนวนการเข้าชมเว็บไซต์ 

อะไรคือ Web traffic ที่ดี และไม่ดี?

 1. Web Traffic ที่ดี
 • สอดคล้องและเกี่ยวข้อง: Web traffic ที่ดีคือผู้เข้าชมที่เป็นเป้าหมายและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาและสินค้าหรือบริการ
 • คุณภาพของเวลาที่ใช้: ผู้เข้าชมเว็บไซต์ที่มีคุณภาพจะใช้เวลาอ่าน ค้นหา และศึกษาเว็บไซต์นานกว่าด้วยความสนใจจริง
 • อัตราการคลิก (Click-Through Rate, CTR): ผู้เข้าชมที่ดีจะมี CTR สูง ทั้งการเข้าชมหน้าเนื้อหาและซื้อสินค้าหรือบริการ
 • แบ่งปันเนื้อหา (Engagement): พวกเขาจะทำการแบ่งปันเนื้อหาในโซเชียลมีเดีย, แสดงความสนใจในโพสต์ และแสดงความคิดเห็น เป็นต้น
 1. Web Traffic ที่ไม่ดี
 • ไม่ตรงเป้าหมาย: ผู้เข้าชมที่ไม่ตรงเป้าหมายและไม่เกี่ยวข้องอาจเป็นบอต (bot) หรือผู้เข้าชมที่ไม่มีความสนใจในเนื้อหา
 • คลิกที่เกินมา (Click Fraud): บางครั้ง Web traffic ที่ไม่ดีอาจเป็นผลจากคลิกที่เกินมาจากบอตหรือคลิกเท็จเพื่อเพิ่มค่าใช้จ่ายโฆษณา

การมี Web traffic ที่ดีจะช่วยเพิ่มยอดขายและความสำเร็จของเว็บไซต์ได้ หากต้องการสร้างแคมเปญ หรือจัดทำโฆษณา ควรระมัดระวังเรื่องคุณภาพของผู้เข้าชมและงบประมาณเพื่อให้ยอด  Organic มากกว่ายอด  Paid