นิทรรศการและงานพิธีมอบรางวัลคนพิการต้นแบบในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Event) ภายใต้โครงการ WE CAN DO ประจำปี พ.ศ. 2565

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าชมนิทรรศการและงานพิธีมอบรางวัลคนพิการต้นแบบในรูปแบบออนไลน์ (Virtual Event) ภายใต้โครงการ WE CAN DO ประจำปี พ.ศ. 2565 พบกับนิทรรศการผลงานของคนพิการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพ และคนพิการต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการจ้างงานในสถานประกอบการ พร้อมรับชมการแสดงสดวงดนตรีคนตาบอด S2S From Street to Stars

ผู้สนใจสามารถเข้าชมนิทรรศการได้ที่ www.wecando-dep.com และร่วมรับชมพิธีมอบรางวัลคนพิการต้นแบบ WE CAN DO ได้ในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้แก่ รับชมผ่านระบบ ZOOM โดยการสแกน QR code (ZOOM) บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์, เฟซบุ๊คไลฟ์ www.facebook.com/dep.go.th หรือ ยูทูปไลฟ์ (Dep.channel)
สำหรับผู้สนใจ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยสแกน QR code (ลงทะเบียน) บนโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ลุ้นรับของรางวัลกิจกรรมจากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

- 1 8 - ภาพที่ 1

ติดตามเพจ