Whizdom The Forestias – Petopia เสริมทัพ Hato Pet Wellness Center ผู้นำด้านการออกแบบโปรแกรมเพื่อสุขภาพสัตว์เลี้ยง ตอกย้ำผู้นำคอนโดเพื่อสัตว์เลี้ยง

บรรยายใต้ภาพ (เรียงจากขวาไปซ้าย): นางสาวฤดีกร อ่อนสวัสดิ์ (ที่1จากขวา) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายการตลาดโครงการ บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) นายอัษฎา แก้วเขียว (ที่2 จากขวา)ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วิสซ์ดอม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) พร้อมด้วยนายสุพพัต ปิยะชัยวุฒิ (ที่3จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาโตะ เพ็ท เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (Hato Pet Wellness Center) และนายศรัณย์ นราประเสริฐกุล (ที่ 4 จากขวา) ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัท ฮาโตะ เพ็ท เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (Hato Pet Wellness Center) ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ระหว่างโครงการ Whizdom The Forestias – Petopia และ Hato Pet Wellness Center ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโปรแกรมเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ในการขยายฐานลูกค้าและทำการตลาดร่วมกัน ณ Forest Pavilion โครงการเดอะฟอเรสเทียส์ ถนนบางนา – ตราด กม.7

- Picture1 - ภาพที่ 1

5 พฤษภาคม 2565 กรุงเทพ – นายอัษฎา แก้วเขียว ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ วิสซ์ดอม บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เปิดเผยว่า Whizdom The Forestias – Petopia คอนโดมิเนียม Pet-Friendly ที่ออกแบบทุกรายละเอียดเพื่อคนรักสัตว์เลี้ยง ร่วมมือกับบริษัท ฮาโตะ เพ็ท เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ Hato Pet Wellness Center ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Preventive Medicine ของสัตว์เลี้ยง ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดูแลสัตว์เลี้ยงเพื่อช่วยป้องกันและเสริมให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันขยายฐานลูกค้าและเจาะตลาดไปยังกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักสัตว์ หรือ Pet Lover ของทั้ง 2 องค์กรให้เพิ่มสูงขึ้น

“Whizdom The Forestias – Petopia เป็นคอนโดมิเนียมแบรนด์ วิสซ์ดอม ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ เดอะ ฟอเรสเทียส์ โครงการเมืองแห่งแรกที่ออกแบบทุกมิติ เพื่อการใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีมากขึ้น และมีความสุขมากขึ้น ซึ่งเป็นมากกว่าคอนโดมิเนียมที่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงได้เท่านั้น แต่ได้ทำการศึกษา ค้นคว้าวิจัย และผนึกความร่วมมือกับหลากหลายพันธมิตรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ และหนึ่งในนั้นคือ

Hato Pet Wellness Center ในฐานะพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโปรแกรมเพื่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความต้องการของเจ้าของและสัตว์เลี้ยง เพื่อให้ทุกรายละเอียดของ Whizdom The Forestias – Petopia เป็นพื้นที่ๆผู้อยู่อาศัยและสัตว์เลี้ยงได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยอย่างแท้จริง และยังเป็นขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าของทั้ง 2 องค์กรให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสูงสุด” นายอัษฎา กล่าว

นายสุพพัต ปิยะชัยวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาโตะ เพ็ท เวลเนส เซ็นเตอร์ จำกัด (Hato Pet Wellness Center) กล่าวว่า โครงการ Whizdom the Forestias – Petopia เป็นโครงการที่มีวิสัยทัศน์ที่จะนำความสุข คุณภาพชีวิตที่ดี อย่างยั่งยืนสู่ทุกชีวิต โดยรวมถึงสัตว์เลี้ยงด้วย ซึ่งตรงนี้สอดคล้องกับแนวทางของ Hato Pet Wellness Center ที่สร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้กับสัตว์เลี้ยง เพื่อให้สัตว์เลี้ยงมีชีวิตยืนยาวมากที่สุด สำหรับ Hato Pet Wellness Center แล้วความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นสร้างโอกาสเติบโตและสนับสนุนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจให้บริการของ Hato Pet Wellness Center ได้เข้าถึงและตอบโจทย์กลุ่มผู้ใช้งานมากขึ้น Hato Pet Wellness Center จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่มีคุณภาพสำหรับผู้รักสัตว์ในสังคมคุณภาพของ Whizdom the Forestias – Petopia ไปพร้อมกัน

ผู้ที่สนใจสามารถนัดหมายเยี่ยมชมโครงการ Whizdom The Forestias Petopia แบบ Private Visit ติดต่อ Call Center 1265 หรือคลิก https://mqdc.com/discover-project/whizdom/theforestias/#register หรือสอบถามข้อมูลทาง Line Official: Whizdom Petopia หรือ https://lin.ee/uiHAFTo