5G ช่วยเสริมศักยภาพการสื่อสารระหว่างประเทศในยุคมัลติมีเดีย

รายงานจากไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี (Science and Technology Daily) ระบุว่า ปี 2565 ถือเป็นปีที่สำคัญสำหรับการพัฒนาแอปพลิเคชัน 5G ในวงกว้าง ตลอดจนการอัปเกรดเทคโนโลยีแบบวนซ้ำอย่างครอบคลุม

การประชุมเวิลด์ 5G คอนเวนชัน มีเดีย ฟอรัม (World 5G Convention Media Forum) ประจำปี 2565 ได้เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา ภายใต้ธีม “5G เสริมศักยภาพด้านการสื่อสารระหว่างประเทศ” โดยจัดขึ้นทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์

กูรูและผู้เชี่ยวชาญจากสื่อทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนองค์กรเทคโนโลยี 5G ได้มาร่วมพูดคุยกันถึงการบูรณาการเชิงลึกของเทคโนโลยี 5G เข้ากับการสื่อสารระหว่างประเทศจากมุมมองในโลกยุคโลกาภิวัตน์ พร้อมสำรวจทิศทางของการสื่อสารระหว่างประเทศด้วยเทคโนโลยี 5G ในยุคมัลติมีเดีย รวมถึงวิเคราะห์วิธีการกำหนดกลยุทธ์การสื่อสารระหว่างประเทศตามความต้องการของผู้ชมในต่างแดน ในฟอรัมด้านสื่อบนเวทีเวิลด์ 5G คอนเวนชัน มีเดีย ประจำปีนี้

ตู้ ซานหยวน (Du Zhanyuan) ผู้อำนวยการไชน่า อินเตอร์เนชันแนล คอมมิวนิเคชันส์ กรุ๊ป (China International Communications Group หรือ CICG) ได้แบ่งปันมุมมอง 4 ประการเกี่ยวกับการพัฒนาสื่อ 5G ในอนาคตและการเสริมอำนาจให้กับเทคโนโลยี 5G โดยกล่าวว่า “เราจำเป็นต้องสร้างระบบนิเวศ 5G ของการสื่อสารระหว่างประเทศ”

- Science and Technology - ภาพที่ 1

จาง ปี่หยง (Zhang Biyong) ประธานไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี กล่าวว่า “ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี ให้ความสนใจอย่างมากกับการพัฒนาด้านการบูรณาการเทคโนโลยี 5G เข้ากับสื่อ ซึ่งช่วยนำทางให้สื่อระดับโลกในหลายระดับ หลายมิติ และหลายช่องทาง ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี ยึดมั่นในหัวใจสำคัญของหลักวิทยาศาสตร์เสมอเมื่อเรานำเสนอรายงานด้านการเปิดกว้างและนวัตกรรม ความมั่นคงทางดิจิทัล การปกป้องระบบนิเวศ และภาวะโลกรวน เรากำลังพยายามสร้างอิทธิพลต่อสื่อระดับโลกด้วยการนำเสนอข่าวบนพื้นฐานของความเป็นจริง ขจัดความเข้าใจผิด พร้อมทำให้คนทั้งโลกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ของจีนที่ดีขึ้น ตลอดจนโซลูชันที่ชาญฉลาด และส่งเสริมการสร้างสรรค์ชุมชนที่มีส่วนร่วมสร้างอนาคตของมวลมนุษยชาติไปด้วยกัน”

จาง ชางปิน (Zhang Changbin) ผู้อำนวยการแผนกวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมณฑลเฮยหลงเจียง และจาง ชุนเจียว (Zhang Chunjiao) ประธานเฮยหลงเจียง เดลี เพรส กรุ๊ป ได้เข้าร่วมการประชุมและแบ่งปันมุมมองเกี่ยวกับอุตสาหกรรมมัลติมีเดียในท้องถิ่น

บทบาทสำคัญของ5G ต่อการสื่อสาร

ซู จือหลง (Xu Zhilong) หัวหน้าบรรณาธิการของไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี กล่าวว่า ขณะนี้คือช่วงเวลาทองในการสร้างระบบนิเวศ 5G พลังของเทคโนโลยี 5G ทำให้โครงสร้างและความสามารถของสื่อในการรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไป ฉะนั้น ความแข็งแกร่งด้านการสื่อสารระหว่างประเทศจึงมีความจำเป็นอย่างมากเพื่อให้ชาวโลกได้รับรู้ถึงความก้าวหน้าของจีน

จาง จิงอัน (Zhang Jingan) ผู้อำนวยการสมาคมปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศจีน กล่าวว่า “การพัฒนาของจีนต้องพึ่งพาโลก และโลกก็ต้องพึ่งพาจีนด้วยเช่นกัน ฉะนั้น การบอกให้โลกรับรู้ถึงศักยภาพของจีนผ่านสื่อจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังเป็นเรื่องสำคัญมากที่จีนควรสร้างพันธมิตรในโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ผ่านสื่อ เทคโนโลยี 5G ควรถูกนำมาใช้เพื่อให้เพื่อนชาวต่างชาติเข้าใจและสนับสนุนจีนมากขึ้น เพื่อที่จะกลายเป็นพลังผลักดันสู่สันติภาพและการพัฒนาของโลก”

จ้าว เจียนกัว (Zhao Jianguo) รองหัวหน้าบรรณาธิการของกวงหมิง เดลี (Guangming Daily) กล่าวว่า “5G ได้นำโอกาสใหม่ ๆ มาสู่การเปลี่ยนแปลงของสื่อกระแสหลัก ขณะที่ปัญญาประดิษฐ์ บล็อกเชน บิ๊กดาต้า และเทคโนโลยีล้ำสมัยอื่น ๆ ได้สร้าง ‘เครือข่ายการสื่อสารสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าขึ้นไปอีกขั้น’ สำหรับการผลิตและการส่งข่าวสาร นอกจากนี้ เทคโนโลยีอัลตรา เอชดี (Ultra HD), 5G ไลฟ์สตรีมมิง และวีอาร์ (VR) จะนำไปสู่นวัตกรรมที่เหนือกว่าในการถ่ายทอดข้อมูล และยกระดับอิทธิพลของสื่อกระแสหลักอย่างต่อเนื่อง ด้วยพลังของเทคโนโลยี ห่วงโซ่ข่าวจะขยายตัวอย่างไม่สิ้นสุดด้วยการหลอมรวมสื่อ (Media Convergence) สิ่งเหล่านี้คือเครื่องมือที่สำคัญสำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศ”

ซุน ซ่างอู่ (Sun Shangwu) รองหัวหน้าบรรณาธิการของไชน่า เดลี (China Daily) ได้แบ่งปันความคิดเห็นของเขาด้วยเช่นกัน โดยกล่าวว่า “ในฐานะสื่อมวลชน อันดับแรก เราจะมุ่งเน้นไปที่การสื่อสารแบบเคลื่อนที่และเพิ่มความฉับไว ซึ่งจะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างจีนและประเทศอื่น ๆ ทั่วโลกที่รวดเร็วและไปได้ไกลกว่าเดิม ประการที่สอง เราต้องทำให้การแลกเปลี่ยนของเรามีลักษณะเป็นกันเองและมีการโต้ตอบกันมากขึ้น เพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงและเข้าใจได้ง่ายขึ้น ประการที่สาม เราควรมุ่งเน้นไปที่การนำเสนอภาพประกอบและทำให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้การแลกเปลี่ยนระหว่างจีนกับต่างประเทศมีความแอคทีฟมากกว่าเดิม”

ข้อกำหนดใหม่สำหรับการสื่อสารระหว่างประเทศในยุค 5G

หยู ยุนฉวน (Yu Yunquan) คณบดีของสถาบันการศึกษาจีนและโลกสมัยใหม่ (Academy of Modern China and World Studies) กล่าวว่า “ยุค 5G ได้ผลักดันให้เกิดข้อกำหนดใหม่ ๆ สำหรับการสื่อสารของสื่อระหว่างประเทศ ประการแรกคือการคิดให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงส์ (Internet of Things) และเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการสำรวจและการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มใหม่ ๆ ประการที่สองคือต้องยกระดับ “ความแม่นยำ” ของบริการข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามารถในการวางแผน ประการที่สามคือเร่งผลักดันความลึกของการบูรณาการกับอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เพื่อให้สอดรับกับความต้องการของผู้ชมมากขึ้น”

การสื่อสารของสื่อทั้งหมดแบบกำหนดเป้าหมาย ข้ามวัฒนธรรม และหลายภาษา จะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ในยุคข้อมูลข่าวสาร

วาซิลี พุชคอฟ (Vasily Pushkov) ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศประจำสำนักข่าวและสถานีวิทยุสปุตนิก (Sputnik) กล่าวว่า “การระบาดใหญ่ของโควิด-19 แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีบทบาทในด้านการสื่อสารระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ขณะที่รูปแบบการมีปฏิสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ก็ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อาทิ ปัจจุบันอีเวนต์ระดับนานาชาติที่จัดขึ้นในรูปแบบเสมือนจริงได้มีผู้เข้าร่วมหลายพันคนจากทั่วทุกมุมโลก ส่วนการประชุมออนไลน์กับพาร์ทเนอร์ในระดับทวิภาคีก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว”

จ้าว ชา (Zhao Sha) ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสื่อจีนของพีอาร์นิวส์ไวร์ (PR Newswire) กล่าวว่า “ผู้ที่ทำงานในอุตสาหกรรมสื่อต่างให้ความสนใจกับข้อมูลจากผู้ชมอย่างใกล้ชิด การเพิ่มขึ้นของยอดการรับชม ยอดแชร์ ยอดไลก์ และวิดีโอที่เล่นส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้งอุตสาหกรรม”

5G ส่งเสริมอุตสาหกรรมสื่อแห่งอนาคต

เอมิลิโอ ซัลดานา (Emilio Salda?a) หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสถานีโทรทัศน์ช่อง 22 ในเม็กซิโก กล่าวว่า “การส่งข้อมูลที่รวดเร็วและความหน่วงที่ต่ำมากของเทคโนโลยี 5G จะปฏิวัติอุตสาหกรรมสื่อดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 2 ด้าน ได้แก่ วิธีรวบรวมข่าวและวิธีนำเสนอข่าว เทคโนโลยี 5G ช่วยให้นักข่าวของเราพัฒนาความสามารถในการติดตามข่าวด่วนและผลิตสื่อออกมาได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ด้วยความนิยมของเทคโนโลยี 5G เราจะสานต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งข้อมูลและประสบการณ์เสพข่าวในยุคดิจิทัลต่อไป”

นอกจากนี้ ผู้บรรยายในฟอรัมจากหัวเว่ย (Huawei) เทนเซ็นต์ (Tencent) แซดทีอี (ZTE) และควอลคอมม์ (Qualcomm) ยังได้อธิบายเกี่ยวกับช่องทางและวิธีการต่าง ๆ ที่เทคโนโลยีสามารถช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารระหว่างประเทศ จากมุมมองของเทคโนโลยีแอปพลิเคชัน 5G และบรรยายถึงประสบการณ์แบบพหุสัมผัสเพื่อสร้างความดื่มด่ำกับการรับชมข่าวสาร

รูปภาพ – https://mma.prnewswire.com/media/1876756/1.jpg

คำบรรยายภาพ – ฟอรัมการประชุมด้านสื่อในการประชุมเวิลด์ 5G คอนเวนชัน ประจำปี 2565 เปิดฉากขึ้นที่นครฮาร์บินเมื่อวันที่ 9 สิงหาคมที่ผ่านมา (รูปภาพ: ไซแอนซ์ แอนด์ เทคโนโลยี เดลี)

ติดตามเพจ