YouTube เตรียมยกเลิก Overlay Ads ที่ทับวิดีโอแล้ว

YouTube - YouTube for Android - ภาพที่ 1

YouTube เตรียมยกเลิก Overlay Ads ที่ทับวิดีโอแล้ว วันที่ 6 เมษายน 2023 เป็นต้นไป

โดย Overlay Ads นั้นเป็นการแสดงผลโฆษณาที่เก่าแล้ว ซึ่งมีอยู่เฉพาะบน desktop เท่านั้น และสร้างความรบกวนต่อผู้ชม แต่การยกเลิกนั้นก็อาจส่งผลกระทบต่อ creator ในบางส่วนด้วย แต่ทาง YouTube เองก็แจ้งว่าไม่มากเพราะส่วนใหญ่ไม่ใช้กันแล้ว

ที่มา : 9TO5Google

ติดตามเพจ