YouTube Music เตรียมลงฟีเจอร์ Podcast

YouTube Music เตรียมเพิ่มฟีเจอร์การฟัง Podcast โดยเฉพาะ กล่าวโดย Kai Chuk ที่รับผิดชอบฝ่าย Podcast เอง

โดยทำให้ YouTube Music นั้นแข่งขันกับ Spotify อย่างชัดเจนมากขึ้น โดยมีจุดแข็งคือแยกคลิปเสียงออกจากวิดีโอได้ เมื่อผู้ใช้งานอัปโหลดวิดีโอในรอบเดียว

อย่างไรก็ตามสำหรับ Google Podcast ยังไม่มีการเผยว่าจะไปในทางไหนต่อ

ที่มา : The Verge