altron ส่งกระดานอัจฉริยะ SmartShare บุกตลาด Startup และ SME

อัลทรอน ส่งกระดานอัจฉริยะ “SmartShare” รุ่นล่ามาแรง เร็ว และคุ้มค่ากว่า บุกตลาดสตาร์ทอัพ และ เอสเอ็มอี แล้ววันนี้ เหนือกว่าเดิม ด้วยความเร็ว แรง และคุ้มค่ากว่า ครองใจองค์กรทุกระดับ