BEST Express เดินหน้าปันสุขเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ณ จังหวัดเพชรบุรี

BEST Express เดินหน้าสานต่อโครงการ “ปันสุขเพื่อสังคม” เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับน้อง ๆ นักเรียนผู้พิการทางสายตาและคนไร้ที่พึ่ง โดยร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคและบริโภค อาทิ นมกล่องยูเอชที (UHT) จำนวน 1 พาเลท ให้กับโรงเรียนธรรมิกวิทยา (สอนคนตาบอด) ตำบลสระพัง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

1 5 6