DAPPER ออกคอลเล็คชั่น The Reinvention รับช่วง Spring/Summer 2021 มิกซ์กซ์แอนด์แม็ตช์เพื่อสร้างความแปลกใหม่

DAPPER “The Reinvention คอลเล็คชั่นเสื้อผ้าและเครื่องหนังสำหรับสุภาพบุรุษต้อนรับช่วง Spring/Summer 2021 จึงได้นำเสนอแนวคิดนอกกรอบ แสดงให้เห็นถึงความกล้าในการนำไอเท็มเสื้อผ้าที่อาจดูไ่ม่เข้ากัน มามิกซ์แอนด์แม็ตช์เพื่อสร้างความแปลกใหม่