depa ชี้อุตสาหกรรมเกมไทยถือเป็นจุดเปลี่ยนภาพรวมเศรษฐกิจประเทศ พร้อมเดินหน้าผลักดันนักพัฒนาเกมสัญชาติไทย ก้าวไกลสู่เวทีระดับโลก

อ้างอิงจากผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ (เกม คาร์แรกเตอร์ แอนิเมชัน) ประจำปี 2563* ที่จัดทำโดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมดิจิทัล คอนเทนต์เติบโตเฉลี่ย 27% ด้วยมูลค่า 39,332 ล้านบาท โดยมี ‘อุตสาหกรรมเกม’ เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ด้วยอัตราการขยายตัวกว่า 35% มูลค่ารวมกว่า 34,000 ล้านบาท

ดีป้า ประกาศความสำเร็จกับสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพไทย ในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2

ดีป้า ประกาศความสำเร็จพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศสุดยอดดิจิทัลสตาร์ทอัพในกิจกรรม Demo Day ภายใต้โครงการ depa Smart City Accelerator Program Batch 2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลกับเมืองต่าง ๆ มุ่งยกระดับการบริหารจัดการเมือง อันนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย

“ดีป้า” เปิดตัว depa Game Accelerator Program Batch 2 ติดปีกบุคลากรอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ร่วมกับ สมาคม อุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย อินโฟเฟด และ การีน่า เปิดตัวโครงการ depa Game Accelerator Program Batch 2 สานต่อการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมเกมไทยให้ได้มาตรฐานเทียบเคียงกับ ผู้ประกอบการระดับโลก ผ่านหลักสูตรฝึกอบรมใน 4 หมวดเกมยอดนิยม

“ดีป้า” จับมือ “Sea (ประเทศไทย)” ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัลของไทย มุ่งพัฒนาศักยภาพกำลังคนเตรียมความพร้อมสู่อนาคต

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ร่วมกับ Sea (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มชั้นนำ อาทิ การีนา (Garena) ช้อปปี้ (Shopee) และ ซีมันนี่ (SeaMoney) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล (Digital Competitiveness) ของประเทศไทย เนื่องด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความสามารถด้านดิจิทัลสำหรับประชาชนไทยที่จะนำไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันของประเทศในเวทีระดับโลก

“ดีป้า” เดินหน้าโครงการ Coding in your area ลุยปั้น ‘เยาวชนโค้ดดิ้ง’ ทั่วประเทศ

ดีป้า เดินหน้าโครงการ Coding in your area จุดประกายโค้ดดิ้งให้เป็นเรื่องใกล้ตัว พร้อมปั้น “เยาวชนโค้ดดิ้ง” ทั่วประเทศกว่า 15,000 คน ก่อนต่อยอดสู่โครงการ Codekathon เพื่อค้นหาสุดยอดเยาวชน พลิกโฉมโลกด้วยโค้ดดิ้ง กว่า 700 คน

1 2 5