“DGA” โชว์เคสงานวิจัยด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐ ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ DGTI-Con 2021

DGA เปิดเผยว่า การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมภาครัฐ  DGTI-Con 2021 จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับภาครัฐ

#PRNews DGA เดินหน้าต่อเนื่อง ร่วมออกบูธนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน”

DGA เดินหน้าต่อเนื่อง ร่วมออกบูธนิทรรศการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเปิดประสบการณ์ให้ประชาชนได้ร่วมทดลองใช้บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ลดภาระให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำปาง

DGA เดินหน้าต่อเนื่อง ร่วมออกบูธนิทรรศการที่จังหวัดจังหวัดลำปาง

DGA โดย นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ได้ร่วมออกบูธนิทรรศการเปิดประสบการณ์ให้ประชาชนได้ร่วมทดลองใช้บริการดิจิทัลภาครัฐที่เข้าใจง่าย เข้าถึงง่าย ลดภาระให้กับประชาชนชาวจังหวัดลำปาง

รัฐบาล หนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564

รัฐบาล หนุน “ข้อมูลเปิด เพื่อชีวิต” จัดงานวันข้อมูลเปิดนานาชาติ ประจำปี 2564 (International Open Data Day 2021) พร้อมเร่งหน่วยงานรัฐเปิดข้อมูลที่เว็บไซต์ data.go.th ให้ประชาชนโหลดไปใช้ประโยชน์ฟรี!!