“เพราะชีวิต ใช้ได้ครั้งเดียว” แบม อัญมณี ขัติยนนท์ แบรนด์แอมบาสเดอร์ DEK ว.การบินและคมนาคม

“เพราะชีวิต ใช้ได้ครั้งเดียว เลยเลือก SPU ให้พาชีวิต ก้าวสู่อาชีพในฝัน “ แบม อัญมณี ขัติยนนท์ นักศึกษาวิทยาลัยการบินและคมนาคม มหาวิทยาลัยศรีปทุม