SimSpace วางจำหน่าย Cyber Force Platform ที่ใช้ในหน่วยพิเศษของกองบัญชาการไซเบอร์สหรัฐ มุ่งขยายบริการระดับโลก

เพื่อรองรับการเติบโตเชิงพาณิชย์และการขยายตัวทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ซิมสเปซกำลังขยายทีมผู้บริหารระดับสูงและยกระดับข้อเสนอด้วยการเปิดสำนักงานเพิ่มในสหรัฐ EMEA และ APAC