TERABOX เพิ่ม-ให้-ฟรี มอบคลาวด์ใช้งาน 1-2 TB สนับสนุนสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

Terabox มอบพื้นที่คลาวด์ฟรีสำหรับจัดเก็บและแบ่งปันข้อมูล เริ่มต้นถึง 1TB หรือ 1024 GB สามารถสำรองไฟล์ข้อมูลทั้งรูปภาพและวิดีโอ ตอบโจทย์การใช้งานบนทุกอุปกรณ์ หรือระบบ iOS และ Android พร้อมเปิดโอกาสให้สถาบันการศึกษาทุกระดับ อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษา เข้าใช้งานฟรี พร้อมเตรียมมอบทุนการศึกษา ผ่านโครงการความร่วมมือที่จะมีขึ้นในอนาคต