“ติงส์ ออน เน็ต” เผย 5 ท็อปเทรนด์ไอโอที (IoT) ปี 2564 ที่น่าจับตามอง

ติงส์ ออน เน็ต ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำไอโอทีโซลูชันครบวงจรด้วยโครงข่ายเทคโนโลยีสื่อสารชั้นนำระดับโลก เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ติงส์ หรือไอโอที (Internet of Things: IoT) พร้อมเผย 5 ท็อปเทรนด์ไอโอที ปี 2564