ทรู ทัช เปิดรับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 60 ยังแจ๋ว วัยเกษียณ สร้างรายได้

60 ยังแจ๋ว “รุ่นใหญ่ ไฟแรง” ทรู ทัช เปิดรับเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ วัยเกษียณ เพิ่มคุณค่า สร้างรายได้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สนองนโยบายรัฐ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ