อนาคตของการศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยหลายแห่ง ได้เสนอทางเลือก การเรียนทางไกล (Remote Learning) ให้สำหรับนักเรียน/นักศึกษาที่เรียนนอกเวลา