aCommerce Group แต่งตั้ง 3 กรรมการบริหารอิสระ เตรียม IPO ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กรุงเทพฯ (28 มิถุนายน 2564) – aCommerce ผู้นำด้านการให้บริการแพลตฟอร์มและโซลูชั่นเพื่อธุรกิจอีคอมเมิร์ซแบบครบวงจรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้งกรรมการบริหารอิสระใหม่ 3 ท่าน เข้าดำรงตำแหน่งคณะกรรมการบริษัท ได้แก่ นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล, นางเกศรา มัญชุศรี และนายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ

ทั้งสามท่านมีประสบการณ์ในการทำงานอันยาวนานทั้งในฐานะผู้บริหารระดับสูงและกรรมการผู้จัดการของบริษัทชั้นนำในภาคธุรกิจที่ปรึกษา การตลาด การเงิน และเทคโนโลยีหลายแห่งในประเทศไทย ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้ aCommerce มีความเข้าใจเชิงลึกและมีข้อมูลการตลาดภายในประเทศ เพื่อการพัฒนาธุรกิจแนวใหม่ที่จะเติบโตอย่างมั่นคงในอนาคต

- aCommerce INEDs image - ภาพที่ 1

กรรมการบริหารอิสระทั้ง 3 ท่านจะมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการกลางของบริษัท โดยจะทำหน้าที่กำหนดกรอบการทำงานด้านการบริหารจัดการ ซึ่งจะส่งผลถึงการขับเคลื่อนการทำงานภายในองค์กร การร่างกฎข้อบังคับ การรายงานผล ฯลฯ ในฐานะสมาชิกคณะกรรมการบริษัท

ทั้งสามจะต้องปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านข้อมูลและกลยุทธ์ในช่วงเวลาที่บริษัทกำลังขยายขอบเขตการดำเนินงานสู่ภูมิภาคอื่นและธุรกิจบริการองค์กร อาทิ การให้บริการด้านซอฟต์แวร์ (SaaS)

“เรามีความยินดีที่ได้ต้อนรับคุณอรนุช คุณเกศรา และคุณณัฐศักดิ์ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในคณะกรรมการบริษัทของเรา ทั้งสามท่านถือเป็นบุคคลที่ได้รับการยกย่องอย่างมากถึงการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จ ภายใต้สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน การสร้างมูลค่าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องต้องอาศัยทั้งความคิดสร้างสรรค์ ความหยั่งรู้ที่แม่นยำ และความเข้าใจในธุรกิจอย่างถ่องแท้” นายพอล ศรีวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท aCommerce Group กล่าว “บทบาทความเป็นผู้นำที่ผ่านมาของทั้งสามท่านทั้งในบริษัทมหาชนและบริษัทระดับนานาชาติจะช่วยให้ทีมบริการของเราได้รับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้ กลวิธี และกลยุทธ์เพื่อการสร้างชัยชนะในตลาดได้”

นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล เข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท และพร้อมนำประสบการณ์การทำงานในฐานะกรรมการบริหารทั้งในบริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนมาช่วยเพิ่มมูลค่าของผู้ถือหุ้น สนับสนุนให้การเสนอขายหุ้นประสบผลสำเร็จ ควบคุมทีมงานฝ่ายควบรวมกิจการ และตรวจสอบภาวะผู้นำของฝ่ายบริหาร นางอรนุชมีประสบการณ์มานานกว่า 40 ปีในธุรกิจธนาคาร การเงิน และหลักทรัพย์

นอกจากนี้ยังเคยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และที่ปรึกษาซึ่งได้รับความไว้วางใจจากบริษัทต่าง ๆ ทั้งธนาคารทิสโก้, บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้, บริษัท อมตะ วีเอ็น จำกัด (มหาชน), คณะกรรมการ SHIFT Challenge Fund Investment Committee, กองทุนพัฒนาเงินทุนแห่งสหประชาชาติ (UNCDF) และองค์กรชั้นนำอีกหลายแห่ง

“aCommerce สร้างมูลค่าที่แท้จริงให้แก่บริษัททั้งระดับประเทศและระดับนานาชาติ ด้วยการทำให้อุตสาหกรรมที่มีความซับซ้อนอย่างอี-คอมเมิร์ซกลายเป็นเรื่องง่าย และผนวกการดำเนินงานของกลุ่มตลาดย่อย อาทิ ตลาดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้เป็นแบบรวมศูนย์หนึ่งเดียว” นางอรนุช อภิศักดิ์ศิริกุล กล่าว

นางเกศรา มัญชุศรี มีประสบการณ์การทำงานหลายสิบปีในตลาดการเงินและตลาดทุน ซึ่งครอบคลุมทั้งหุ้น พันธบัตร ตราสารอนุพันธ์ และเงินตราต่างประเทศ โดยดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในปี พ.ศ. 2557

นอกจากนี้ยังเป็นกรรมการผู้จัดการคนแรกของบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนตราสารอนุพันธ์การเงินแห่งแรกของประเทศไทย ปัจจุบันนางเกศราเป็นคณะกรรมการสภาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ ทั้งยังเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และองค์กรกิจการเพื่อสังคมอีกหลายแห่ง จากความมุ่งมั่นในการส่งเสริม “แนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” (ESG) และยกระดับค่านิยมองค์กรผ่านกลยุทธ์การพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อสร้างประโยชน์สู่สังคมและประเทศ

“ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยประกอบด้วยบริษัทแบบดั้งเดิมที่ดำเนินอุตสาหกรรมแบบโลกเก่าเป็นส่วนใหญ่ การเสนอขายหุ้นของ aCommerce จะเป็นจุดเริ่มต้นยุคใหม่ที่มีบริษัทเทคโนโลยีผู้ใช้ระบบดิจิทัลเป็นหลักในระบบเศรษฐกิจใหม่” นางเกศรา มัญชุศรี กล่าว

นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ คือผู้นำทางธุรกิจที่มีประสบการณ์ยาวนานเกือบ 3 ทศวรรษในบทบาทผู้บริหารระดับอาวุโสของบริษัทผู้ให้บริการวิชาชีพเฉพาะทางและเทคโนโลยีองค์กรระดับโลก โดยก่อนหน้านี้ได้ดำรงในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคอาเซียนที่บริษัทออราเคิล ปัจจุบันนายณัฐศักดิ์ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) และคณะอนุกรรมการเศรษฐกิจดิจิทัลของสภาหอการค้าไทย

“อี-คอมเมิร์ซคืออนาคตของธุรกิจค้าปลีก และโมเดลธุรกิจของ aCommerce สามารถเร่งกระบวนการปรับโครงสร้างองค์กรสู่ระบบดิจิทัลของบริษัทและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งยังช่วยสร้างตำแหน่งงานด้านดิจิทัลที่จำเป็น และเปิดโอกาสด้านธุรกิจออนไลน์แนวใหม่เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจไทยรูปแบบใหม่ให้เกิดขึ้นได้” นายณัฐศักดิ์ โรจนพิเชฐ กล่าว

คณะกรรมการมากประสบการณ์ทั้งสามท่านเข้ามาร่วมปฏิบัติงานในช่วงเวลาอันท้าทายเมื่อ aCommerce กำลังก้าวเข้าสู่ระยะต่อไปของวงจรธุรกิจและได้รับประโยชน์มากมายจากการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

โดยคณะกรรมการชุดใหม่นี้จะช่วยส่งเสริมกรอบการทำงานด้านการบริหารจัดการและโครงสร้างพื้นฐานองค์กรของ aCommerce เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทจะสามารถครองตำแหน่งผู้นำในภูมิภาคไปตลอดระยะเวลาหลายสิบปีข้างหน้าและได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาดที่เกิดขึ้นในอนาคต บริษัทยังมีเป้าหมายในการเติบโตไปสู่การเป็นบริษัทแถวหน้าของประเทศที่สามารถเอื้อประโยชน์แก่ระบบนิเวศอี-คอมเมิร์ซ ตลอดจนระบบเศรษฐกิจและผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

ติดตามเพจ