“แอดไวซ์” ร่วม สจล.- หมอแล็บแพนด้า สนับสนุนรถชีวนิรภัย ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชิงรุก

- AdviceCSR 5 - ภาพที่ 1

“แอดไวซ์” ร่วมสนับสนุนโครงการรถชีวนิรภัยเก็บตัวอย่างเชื้อ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในเชิงรุก หวังเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้รับการตรวจรวดเร็วขึ้น เพื่อรับการรักษาหรือกักตัวทันท่วงทีต่อไป ลดแพร่กระจายเชื้อจากคลัสเตอร์ รวมทั้งให้หน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะ

นายฉัตรชัย สายบัว รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด ผู้จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รายใหญ่ กว่า 350 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศไทยและ สปป.ลาว เผยว่า จากรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19

ในขณะนี้ยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มมากขึ้นทุกวัน รวมถึงปัญหาคลัสเตอร์ต่างๆในแต่ละพื้นที่ โดยปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการตรวจหาเชื้อที่ไม่ครอบคลุมในหลายๆพื้นที่ ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงไม่สามารถทราบถึงสถานะของตนได้ว่ามีการติดเชื้อหรือไม่ จึงเกิดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 รวดเร็วและขยายวงกว้างมากยิ่งขึ้น

จากปัญหาเหล่านี้แอดไวซ์มีความต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนและหาแนวทางการบรรเทาปัญหาการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 จึงได้ร่วมสนับสนุนโครงการสร้างรถชีวนิรภัยของทางศูนย์วิจัยและออกแบบงานสร้างสรรค์ (Research and Creative Design Center: RCDC) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ร่วมกับ หมอแล็บแพนด้า หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน

ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาและผลิตรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่ เพิ่มความรวดเร็วของการตรวจเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยแอดไวซ์สนับสนุนทั้งสิ้น 5 คัน เป็นจำนวนเงิน 7,500,000 บาท ทั้งนี้ภายหลังจากการรับมอบแล้ว จะได้มีการส่งต่อไปปฏิบัติภารกิจตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อร่วมบรรเทาสถานการณ์วิกฤติในขณะนี้

“แอดไวซ์” ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่งกำลังใจผ่านโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อของบุคลากรทางการแพทย์ พร้อมอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการรักษาชีวิตผู้ป่วย เช่น เครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์ทางการแพทย์อื่นๆ รวมทั้งอุปกรณ์สำหรับป้องกันเชื้อให้แก่ประชาชน เพื่อหยุดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 โดยได้มอบเงินสนับสนุนผ่านโครงการต่างๆในการช่วยเหลือโควิดรวม 15 ล้าน

โดยในการส่งมอบรถชีวนิรภัยเก็บตัวอย่างเชื้อ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากมูลนิธิโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน มาลีสี รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหารทรัพยากรและบริการ, รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร พร้อมด้วยหมอแล็บแพนด้า หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน เป็นตัวแทนการรับมอบ

ทางด้านรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ ตรีวิจิตรศิลป์ รองอธิการบดีฝ่ายการแพทย์และเทคโนโลยีสุขภาพ และรักษาการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร กล่าวเสริม ในฐานะตัวแทนโครงการพัฒนาและผลิตรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่ขอขอบคุณที่ทาง แอดไวซ์ ที่ได้ร่วมสนับสนุนในการจัดสร้างรถเพื่อนำไปใช้สาธารณะประโยชน์ในการตรวจเชิงรุกและหวังเป็นอย่างยิ่งที่การสนับสนุนครั้งนี้จะช่วยเสริมกำลังให้ประชาชนได้รับการตรวจได้รวดเร็วขึ้น หวังว่าจะช่วยลดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศได้

หมอแล็บแพนด้า หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน กล่าวเสริมว่า ในฐานะผู้ร่วมจัดทำโครงการพัฒนาและผลิตรถเก็บเชื้อชีวนิรภัยเคลื่อนที่ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่แอดไวซ์ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือประชาชนคนไทยในภาวะวิกฤตนี้ โดยในตอนนี้ยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่รอความช่วยเหลืออยู่เนื่องจากในหลายชุมชนมีประชาชนจำนวนมาก การตรวจคัดกรองเชื้อเพื่อแยกผู้ป่วยออกจากชุมชนเป็นการหยุดการแพร่กระจายโควิดได้อีกทางหนึ่ง

- 1 11 - ภาพที่ 3

ภาพบรรยากาศการส่งมอบ-รับมอบรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย