AIS Fibre ปล่อยฟีเจอร์ Speed Toggle ลูกค้าสลับความเร็วดาวน์โหลด/อัปโหลดได้ด้วยตัวเอง

AIS Fibr - 100419 Pic AIS Fibre Speed Toggle - ภาพที่ 1

AIS Fibre เปิดตัวฟีเจอร์ Speed Toggle สลับความเร็วดาวน์โหลดและอัปโหลดอินเตอร์เน็ตได้ด้วยตัวเอง  ถือเป็นมาตรฐานใหม่ของเน็ตบ้าน ที่ผู้ให้บริการเปิดให้ลูกค้าสามารถสลับความเร็วดาวน์โหลดและอัปโหลดได้ด้วยตัวเองแบบเรียลไทม์ รายแรกและรายเดียวในไทย

ช่วยตอบโจทย์พฤติกรรมการใช้งานของลูกค้าตามความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตในบางช่วงเวลา เช่น ต้องการอัปโหลดสูงเมื่อต้องส่งไฟล์ขนาดใหญ่ หรือมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตพร้อมกันหลายเครื่องภายในบ้าน ให้สามารถสลับความเร็วตามต้องการโดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง

แพ็กเกจใหม่ AIS Fibre eSports แยกท่อเกมออกจากเน็ตปกติ เล่นเกมลื่นขึ้น

สำหรับลูกค้าที่มีแพ็กเกจความเร็ว 100 Mbps ขึ้นไป สามารถปรับ–สลับ ค่าความเร็วดาวน์โหลดและอัปโหลดได้ด้วยตัวเองได้ง่ายๆ ที่บ้าน ผ่านเว็บไซต์ https://myaisfibre.com สามารถจัดการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้ 3 แบบ คือ

  1. MAX Download : ความเร็วตามแพ็กเกจปกติ ตัวอย่างเช่น ความเร็วดาวน์โหลด/อัปโหลด : 200/50 Mbps ดังนั้นความเร็ว MAX Download จะได้ความเร็วดาวน์โหลด = 200 Mbps, ความเร็วอัปโหลด = 50 Mbps
  2. SYMMETRY ความเร็วดาวน์โหลด + ความเร็วอัปโหลด หาร 2 ตัวอย่างเช่น ความเร็วดาวน์โหลด/อัปโหลด : 200/50 Mbps = (200+50)/2 = 125 Mbps ดังนั้นความเร็ว SYMMETRY จะได้ความเร็วดาวน์โหลด = 125 Mbps, ความเร็วอัปโหลด =  125Mbps
  3. MAX Upload : สลับความเร็วดาวน์โหลด เป็นความเร็วอัปโหลด ตัวอย่างเช่น ความเร็วดาวน์โหลด/อัปโหลด : 200/50 Mbps ดังนั้นความเร็ว MAX Upload จะได้ความเร็วดาวน์โหลด = 50 Mbps, ความเร็วอัปโดหลด = 200 Mbps

AIS Fibr - speed toggle 1 - ภาพที่ 3

วิธีปรับความเร็วเน็ต AIS Fibre ด้วยตัวเอง

  1. เข้าเว็บ https://myaisfibre.com โดยสามารถเข้าใช้งานเฉพาะตอนที่เชื่อมต่อกับเน็ต AIS Fibre เท่านั้น หน้า Website จะแสดงดังรูปตัวอย่าง

AIS Fibr - fibre speed toggle step1 - ภาพที่ 5

  1. เลือกเมนู “เปลี่ยนสปีดอินเทอร์เน็ต” จะแสดงดังรูป

AIS Fibr - fibre speed toggle step2 - ภาพที่ 7

  1. เลือกความเร็วที่ต้องการ ระบบจะแสดง Pop-Up ให้ยืนยันการเปลี่ยนความเร็ว

AIS Fibr - fibre speed toggle step3 - ภาพที่ 9

หากต้องการสลับความเร็วใหม่อีกครั้ง สามารถดำเนินการได้อีกภายใน 1 นาที (โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง) ทั้งนี้ ลูกค้าเอไอเอส ไฟเบอร์ สามารถใช้งานฟีเจอร์ Speed Toggle ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เป็นต้นไป หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.ais.co.th/fibre/speedtoggle