ทำความรู้จักกับ Burnout Syndrome ภาวะหมดไฟในการทำงาน พร้อมวิธีจัดการ

ภาวะหมดไฟ หรืออาการหมดไฟในการทำงาน ถือเป็นอีกหนึ่งปัญหาทางสุขภาพจิตที่เพิ่มสูงขึ้นของคนไทย ซึ่งในวันนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับภาวะหมดไฟในการทำงาน เพื่อช่วยให้คุณรับเตรียมรับมือก่อนที่อาการหมดไฟจะเดินทางมาเยี่ยมเยือนคุณ

ภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burnout Syndrome) คือ ภาวะการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจที่เป็นผลมาจากความเครียดเรื้อรังในที่ทำงาน และไม่ได้รับการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ แบ่งลักษณะอาการออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 1. เหนื่อยล้าทางอารมณ์ รู้สึกหมดพลัง สูญเสียพลังจิตใจ
 2. มีทัศนคติเชิงลบต่อความสามารถในการทำงานของตนเอง ขาดความเชื่อมั่นในความสำเร็จ
 3. ประสิทธิภาพการทำงานลดลง ความสัมพันธ์ในที่ทำงานเหินห่างหรือเป็นไปทางลบ

สัญญาณเตือนภาวะหมดไฟในการทำงาน แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้

 1. ด้านอารมณ์ แสดงอาการหดหู่ ซึมเศร้า หงุดหงิด โมโหง่าย อารมณ์แปรปรวน และไม่พอใจในงานที่ทำ
 2. ด้านความคิด ทำให้มองคนอื่นในแง่ลบแง่ร้าย โทษคนอื่นเสมอ ระแวง หนีปัญหา ไม่จัดการปัญหา สงสัย และไม่เชื่อในศักยภาพของตนเอง
 3. ด้านพฤติกรรม ทำให้ผัดวันประกันพรุ่ง ขาดความกระตือรือร้น หุนหันพลันแล่น บริหารจัดการเวลาไม่ได้ ไม่อยากตื่นไปทำงาน มาสายจนผิดสังเกตติดต่อกัน ไม่มีสมาธิในการทำงาน และไม่มีความสุขในการทำงาน

วิธีจัดการกับภาวะหมดไฟในการทำงาน สามารถฟื้นฟูแก้ไขได้ก่อนสาย ดังนี้

 • ยืดหยุ่นต่อสถานการณ์ต่าง ๆ
 • ยอมรับในความแตกต่าง
 • ไม่ด่วนตัดสินใคร
 • เปิดใจฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 • มองหาที่ปรึกษาที่รับฟังและแนะนำได้
 • ร่วมกิจกรรมขององค์กร
 • อย่าทำงานหักโหมเกินไป
 • อย่าเอางานไปทำที่บ้าน
 • ไม่นำปัญหาที่ทำงานสะสมไปที่บ้าน
 • ลดความกดดันในการทำงาน
 • รู้จักขอความช่วยเหลือและปฏิเสธอย่างเหมาะสม
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

การทำความรู้จักภาวะหมดไฟเอาไว้ และกล้าเผชิญหน้ากับมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ควรทำ เพราะในอนาคตภาวะหมดไฟในการทำงานจะกลายเป็นสิ่งปกติธรรมดาที่เราต่างต้องพบเจอ ดังนั้น คุณจึงควรเรียนรู้ และทำความเข้าใจเอาไว้ เพื่อให้ตัวเองสามารถจัดการกับภาวะนี้ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมููล: thestandard.co และ bangkokhospital.com

รูปภาพ: freepik.com