ปุ่มเครื่องคิดเลขพื้นฐานที่รู้แล้ว ช่วยให้คิดเลขเร็ว

- calculator cover - ภาพที่ 1

เครื่องคิดเลขที่เราใช้ก่อนอยู่บ่อย ๆ บางคนอาจจะใช้แค่ปุ่ม บวก, ลบ, คูณ และหาร แต่บนเครื่องคิดเลขก็ยังมีปุ่มอื่น ๆ อย่าง ปุ่ม CE, MRC, M-, M+ และ +/- แล้วเพื่อน ๆ รู้ไหมคะว่าปุ่มพวกนี้ใช้กันยังไง ซึ่งในวันนี้เราก็มีคำอธิบายการใช้งานของปุ่มต่าง ๆ บนเครื่องคิดเลข เพื่อช่วยในการคำนวณที่สะดวก และรวดเร็วขึ้นมาฝากกันค่ะ

- calculus 01 - ภาพที่ 3

การใช้งานปุ่มเครื่องคิดเลขพื้นฐาน ที่ควรรู้

  • ปุ่ม AC (Clear All) คือ ลบตัวเลขทั้งหมด
  • ปุ่ม C คือ ลบตัวเลขเฉพาะที่พิมพ์ไปล่าสุด
  • ปุ่ม +/- คือ จะเปลี่ยนตัวเลขให้เป็นตรงข้ามจาก บวกเป็นลบ ลบเป็นบวก
  • ปุ่ม MU (Mark Up) คือ การคำนวณหาราคาขาย โดยตั้งต้นจากต้นทุน และอัตรากำไรที่ต้องการ
  • ปุ่ม M+ คือ บันทึกหน่วยความจำ ใช้เมื่อต้องการบันทึกค่าตัวเลขหลาย ๆ ค่าเก็บไว้
  • ปุ่ม M- คือ บันทึกหน่วยความจำที่จะนำไปหักออก ใช้เมื่อต้องการให้ผลลัพธ์ที่เพิ่งคำนวณได้เอาไปลบกับผลลัพธ์ที่ถูกบันทึกไว้ค่าไว้ครั้งก่อน ๆ หน้า
  • ปุ่ม MR (Memory Result) คือ แสดงผลจากการที่เราเพิ่มหรือลดความจำในการใช้ M+ และ M-
  • ปุ่ม MC (Memory Clear) คือ ล้างความจำทั้งหมดจากการใช้ M+ หรือ M- ให้เหมือนตอนเริ่มต้น
  • ปุ่ม GT (Grand Total) คือ การเก็บรวบรวมตัวที่เคยกด = ทั้งหมด

ทั้งหมดก็เป็นคำอธิบายเกี่ยวกับปุ่มเครื่องคิดเลขพื้นฐาน ที่เมื่อเพื่อน ๆ รู้แล้ว ก็จะสามารถนำไปใช้ในการคำนวณได้มากขึ้น และง่ายขึ้นอีกด้วยค่ะ หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน ๆ ได้นะคะ

รูปภาพ: officemate.co.th