ซิตี้แบงก์ ชวนอัปเดตข้อมูลทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนโลกครึ่งปีหลัง 2565

Pic Citigold Mid Year Outlook 2022

กรุงเทพฯ 4 สิงหาคม 2565 – ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย เชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจ ร่วมงานสัมมนาพิเศษจับตา “ทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนโลกครึ่งปีหลัง 2565” (Citigold Mid-Year Outlook 2022) โดยนักวิเคราะห์ซิตี้ และ บลจ. ชั้นนำ ได้แก่ Wellington Management และ PIMCO โดยผู้เข้าฟังจะได้รับฟังข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่การลงทุน อาทิ ข้อมูลสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนหลายภูมิภาคทั่วโลก แนวโน้มและปัจจัยหนุนเศรษฐกิจในตลาด กลยุทธ์การลงทุนในแต่ละประเภทสินทรัพย์ รวมถึงสินทรัพย์ที่น่าสนใจในครึ่งปีหลัง 2565 ฯลฯ ทั้งนี้งานกำหนดจัดขึ้นในวันอังคารที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. – 15.40 น. ณ ห้องฉัตราบอลรูม โรงแรมสยามเคมปินสกี้ ผู้สนใจกรุณายืนยันการสำรองที่นั่งได้ที่ SMS 4712228 พิมพ์ “CG” เว้นวรรคตามด้วยจำนวนที่นั่ง “1” หรือ “2” (สูงสุด 2 ที่นั่ง) ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 1588