หลักสูตรออนไลน์ “Designing Your Family Business” ธุรกิจครอบครัวออกแบบได้

สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-กรุงเทพฯ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของธุกิจครอบครัวในประเทศไทย ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของโครงสร้างธุรกิจไทย ต้องการให้ธุรกิจครอบครัวไทยแข็งแกร่งมั่งคั่งและเติบโตอย่างยั่งยืน ผู้จัดงานขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมหลักสูตรออนไลน์ “Designing Your Family Business” ธุรกิจครอบครัวออกแบบได้ เพื่อทำความเข้าใจถึงความจำเป็นในการปรับมุมมองธุรกิจครอบครัวให้มีความชัดเจน เป็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้น

โดยหลักสูตรนี้จะเป็นตัวช่วยให้ปลดล็อคและสามารถออกแบบธุรกิจครอบครัวให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้ มุ่งหวังให้ธุรกิจครอบครัวสามารถดำเนิน ได้อย่างเป็นมืออาชีพและยั่งยืนต่อไป งานนี้…ห้ามพลาด! ผู้เข้าเรียนจะได้ กำหนดการเรียนออนไลน์ เริ่มวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2564

สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 14 มกราคม 2464 อ่านรายละเอียด และ ลงทะเบียนได้ที่ : https://zhort.link/jsf สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Tel. 063-858-9865 E-mail: info.famzgroup@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: ฐิติมา

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง