กรมการท่องเที่ยว จัดทำคู่มือสตูดิโอชุมชนท่องเที่ยว รูปแบบ E-book

กรมการท่องเที่ยว จัดทำคู่มือสตูดิโอชุมชนท่องเที่ยว รูปแบบ E-book อัดแน่นความรู้การทำตลาดออนไลน์ ให้กับชุมชนท่องเที่ยวที่ง่ายต่อการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา

กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมและยกระดับชุมชนท่องเที่ยว ให้สามารถขายสินค้า บริการและกิจกรรมท่องเที่ยว โดย การLiveสด การทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการทำการตลาดออนไลน์ ได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ภายใต้กิจกรรมสุดยอดชุมชน นักขายออนไลน์ (The NEXT Normal) ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การเสวนาสุดยอดชุมชน นักขายออนไลน์ การอบรมพัฒนาทักษะส่งเสริมสตูดิโอชุมชน

รวมถึง การประกวดสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดีจากชุมชนท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเกือบ 200 ชุมชน พร้อมจัดกิจกรรมประกวดการทำคลิปหัวข้อ“ชุมชนชวนเที่ยว” โดยมีชุมชนท่องเที่ยวส่งผลงานเข้าร่วมประกวดจำนวน 58 ชุมชน เพื่อคัดเลือก 30 ชุมชน ซึ่งชุมชนที่ผ่านเข้ารอบได้มีการ Pitching Day

- unnamed file 0MEhgJBbzZUI - ภาพที่ 1

โดยนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมท่องเที่ยว สินค้าและบริการท่องเที่ยวของชุมชน ประกอบกับ สื่อชุมชนจัดทำเองในรูปแบบ PowerPoint และวิดีโอ ในเวลาไม่เกิน 7 นาที ผ่านระบบออนไลน์ และ Live streaming

โดยภายหลังที่กรมการท่องเที่ยว ได้ประกวดโครงการสุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ได้ชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลจำนวน 13 รางวัลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นางสาววรธีรา สุวรรณศร ผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว กรมการท่องเที่ยว กล่าวว่า “กรมการท่องเที่ยว เล็งเห็นถึงประโยชน์จากองค์ความรู้จากการอบรมพัฒนาทักษะส่งเสริมสตูดิโอชุมชน ให้กับชุมชนท่องเที่ยวอื่นๆ

ตลอดจนผู้ที่สนใจทำการตลาดออนไลน์เพื่อพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสได้ในทุกสถานการณ์ โดยได้รวบรวมองค์ความรู้ จัดทำเป็นคู่มือสตูดิโอชุมชนท่องเที่ยว ในรูปแบบ E-book ประกอบไปด้วยข้อมูลวิชาการ การจัดทำสตูดิโอชุมชน เช่น การเตรียมพื้นที่และอุปกรณ์ การทำฉากสตูดิโอชุมชนด้วยตนเอง เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ (Digital Marketing) สำหรับชุมชนท่องเที่ยว การขายออนไลน์ (Livestream) สำหรับชุมชนท่องเที่ยว

ตลอดจน Directory พื้นที่ทำการตลาดออนไลน์ที่เหมาะสมสำหรับชุมชนท่องเที่ยว พร้อมรายละเอียดและวิธีการ อาทิ เว็ปไซต์ แพลตฟอร์ม แอปพลิเคชั่น Facebook Fanpage กลุ่ม Online Market บน Facebook Line และยังมีข้อมูลอื่นๆ อาทิ การถ่ายภาพ การสร้างคอนเทนต์ ซึ่งเป็นเทคนิคต่างๆ ที่ควรรู้ เพื่อช่วยติดอาวุธทางปัญญาให้ชุมชนท่องเที่ยวนำไปปรับใช้เพื่อชุมชนท่องเที่ยวของตนเองได้ต่อไป”

สามารถดาวน์โหลดคู่มือได้ที่ http://www.dot.go.th หรือขอรับได้ที่ Facebook FanPage สุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์

#กรมการท่องเที่ยว #ชุมชนท่องเที่ยว #สุดยอดชุมชนนักขายออนไลน์ #สตูดิโอชุมชน #นักขายออนไลน์ #ชุมชน #โฮมสเตย์ #ชุมชน

ข่าวประชาสัมพันธ์ถูกโพสต์ หรือเขียนขึ้นโดย: บริษัท ทริปเปิล เจ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

ทางทีม Digitalmore ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเขียนข่าวหรือโพสต์ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ เว็บเป็นเพียงสื่อกลาง ที่เปิดให้เจ้าของข่าวประชาสัมพันธ์หรือตัวแทนโดยชอบธรรมได้โพสต์ด้วยตัวเอง

Related Posts

- แนะนำ 5 เว็บไซต์ให้บริการอ่านหนังสือออนไลน์ฟรี