ยุควิดีโอสั้นมาหนัก Facebook โพสต์ Reels ลงกลุ่มได้แล้ว

- New Features to Facebook Groups cover - ภาพที่ 1

Facebook ออกอัปเดตให้กับกลุ่มหรือ Groups โดยหลักๆ จะเป็นการโพสต์ Reels ลงกลุ่มได้ เพื่อเป็นการผลักดันวิดีโอสั้น และแชร์อีเวต์ลง Instagram Stories ได้ด้วย

นอกเหนือจากนั้นสมาชิกในกลุ่มยังสามารถปรับแต่ง Profile เพื่อสร้างความเป็นตัวเองในกลุ่มได้อีกด้วย โดยทางผู้ดูแลก็จะมีเครื่องมือในการดูแลกลุ่มและข่าวปลอมมากขึ้นอีกด้วย

ที่มา: Meta

ติดตามเพจ