แนะนำคุณสมบัติ และวิธีการเตรียมตัว ก่อน-หลัง บริจาคเลือด

เลือด เป็นสิ่งที่ไหลเวียนอยู่ในตัว เพื่อทำหน้าที่ลำเลียงอาหาร น้ำ ออกซิเจนไปทั่วร่างกาย ขณะเดียวกันก็นำสารพิษ ของเสีย และคาร์บอนไดออกไซด์จากส่วนต่าง ๆ เพื่อนำไปกำจัดออกจากร่างกายเพื่อให้ร่างกายทำหน้าที่ได้อย่างปกติ ในเลือดมีทั้งของเหลว (ส่วนน้ำ) และเซลล์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่ต่างกัน ดังนั้น เลือดจึงเป็นสิ่งจำเป็น และสำคัญในการรักษาผู้ป่วย ไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยโรคเลือด ผู้ป่วยมะเร็ง รวมทั้งการรักษาหลาย ๆ อย่างในปัจจุบันนี้ จะไม่สามารถทำได้หากไม่มีโลหิต

ดังนั้น ถ้าหากใครสนใจที่อยากจะบริจาคเลือด เพื่อช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องการเลือด วันนี้เราก็มีคุณสมบัติ และวิธีการเตรียมตัว ก่อน-หลัง บริจาคเลือด เพื่อให้ผู้ที่สนใจจะไปบริจาคเลือด สามารถเช็คคุณสมบัติของตัวเอง เพราะถ้าคุณสมบัติไม่ครบ และเตรียมตัวมาไม่พร้อมก็ไม่สามารถบริจาคได้ค่ะ

how to blood donation cover

ข้อควรรู้ของการบริจาคเลือด

คุณสมบัติของผู้บริจาคโลหิต

1. อายุตั้งแต่ 17 – 70 ปี

2. มีน้ำหนักตัวตั้งแต่ 45 กิโลกรัมขึ้นไป

3. รู้สึกสบายดี สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต

4. ไม่มีประวัติป่วย เป็นโรคร้ายแรง หรือโรคติดต่อทางกระแสเลือด

5.  การพักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง

6. ไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศสัมพันธ์

7. ท้องเสีย ท้องร่วง เว้น 7 วัน

8. อุดฟัน ขูดหินปูน เว้น 3 วัน/ ถอนฟัน รักษารากฟัน เว้น 7 วัน

9. เจาะหู ผิวหนัง สัก ลบรอยสัก ฝังเข็ม เว้น 4 เดือน

blood donation 01

การปฏิบัติตัวก่อนบริจาคโลหิต

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่น้อยกว่า 5 ชั่วโมง
 • รับประทานอาหารประจำมื้อ ก่อนมาบริจาคโลหิตภายใน 4 ชั่วโมง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิขนมหวาน เป็นต้น
 • ดื่มน้ำก่อนบริจาคโลหิต 30 นาที ประมาณ 3-4 แก้ว
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนมาบริจาคโลหิตอย่างน้อย 24 ชั่วโมง
 • งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี

การปฏิบัติตัวหลังบริจาคโลหิต

 • หลังการบริจาคโลหิตเสร็จแล้ว ควรนั่งพักประมาณ 10-15 นาที รับประทานขนมหรืออาหารว่าง ดื่มน้ำ/เครื่องดื่ม 1-2 แก้ว
 • ดื่มน้ำมากกว่าปกติเป็นเวลา 24 ชั่วโมง
 • งดสูบบุหรี่ 1 ชั่วโมง หลังบริจาคโลหิต
 • งดออกกำลังกายที่ทำให้เสียเหงื่อ เป็นเวลา 24 ชั่วโมง

blood donation 02

การให้เลือด และรับเลือดของหมู่เลือดต่าง ๆ

 • หมู่เลือด A รับเลือดจาก A, O ได้ และให้เลือด A และ AB
 • หมู่เลือด B รับเลือดจาก B, O ได้ และให้เลือด B และ AB
 • หมู่เลือด AB รับเลือดได้จากทุกหมู่ และให้เลือดได้เฉพาะ AB
 • หมู่เลือด O รับเลือดได้จากหมู่เลือด O เท่านั้น และให้เลือดได้ทุกหมู่

การบริจาคเลือด คือ การสละโลหิตส่วนเกินที่ร่างกายยังไม่จำเป็นให้กับผู้ป่วย ซึ่งไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโดยสามารถบริจาคโลหิตได้ทุก 3 เดือน เมื่อบริจาคโลหิตออกไปแล้ว ไขกระดูกจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเม็ดโลหิตขึ้นมาทดแทน ทำให้มีปริมาณโลหิตในร่างกายเท่าเดิม หากไม่ได้บริจาค ร่างกายจะขับเม็ดโลหิตที่สลายตัวเพราะหมดอายุ ดังนั้น ถ้าใครมีคุณสมบัติครบถ้วนก็ไปบริจาคเลือดกันได้นะคะ สามารถไปบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลต่าง ๆ ที่เปิดรับการบริจาคเลือดค่ะ

ข้อมูล: blooddonationthai.com และ si.mahidol.ac.th

รูปภาพ: dishanews.com และ blood.co.uk