มาตรา 40 ลงทะเบียนแล้วได้เงินเยียวยา 5,000 บาทเลยหรือเปล่า วิธีเช็กสิทธิ์ยังไง ได้เงินวันไหน

เนื่องจากมาตรการล็อกดาวน์ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทาง สำนักงานประกันสังคม ได้เปิดให้ ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่เข้าระบบประกันตนภาคสมัครใจ) ได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาทเป็นเวลา 1 เดือน โดยผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องทำการลงทะเบียนผ่าน www.sso.go.th ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 และชำระเงินสมทบงวดแรกเพื่อให้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท

- 2021 07 243878 - ภาพที่ 1

ขอบคุณรูปภาพจาก sso.go.th

คุณสมบัติผู้ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยามาตรา 40

 • มีสัญชาติไทย
 • มีบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้แทนบัตรประจำตัวประชาชน
 • มีอายุตั้งแต่ 15 – 65 ปีบริบูรณ์
 • ไม่เป็นลูกจ้างในบริษัทฯ หรือไม่มีนายจ้าง หรือเป็นผู้ประกันตน ม.33
 • ไม่เป็นผู้จ่ายประกันสังคมแบบสมัครใจ หรือเป็นผู้ประกันตน ม.39
 • ไม่เป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 • ไม่เป็นบุคคลที่ยกเว้นตามกฎหมายประกันสังคม
 • กรณีผู้พิการ ให้ระบุลักษณะหรืออาการของผู้พิการโดยละเอียด ยกเว้นผู้พิการทางสมองหรือสติปัญญาไม่สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ได้

- 65687 - ภาพที่ 3

ช่องทางการสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

 • สายด่วนประกันสังคม หมายเลข 1506
 • ร้าน 7-Eleven ทุกสาขา
 • ธนาคาร ธกส. ทุกสาขา
 • ห้างสรรพสินค้า Big C
 • เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th ผ่าน “ระบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนตามมาตรา 40”

วิธีเช็กสิทธิ์เพื่อรับเงินเยียวยามาตรา 40

หลังจากที่ทำการลงทะเบียนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เรียบร้อยแล้ว ให้รีบจ่ายเงินสมทบงวดแรก ก็จะมีสถานะเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายทันที และจะได้รับเงินเยียวยาจำนวน 5,000 บาท โดยไม่ต้องทำหรือดำเนินการอะไรต่อ รอรับเงินเยียวยา 5,000 บาท โอนเข้าบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ได้เลย

ข้อความรู้ เราควรจ่ายเงินสมทบอย่างต่อเนื่องทุกเดือน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวผู้ประกันตนเอง

มาตรา 40 ได้เงินวันไหน ?

ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ มาตรา 40 ในขณะนี้ ยังไม่มีกำหนดการวันที่ในการจ่ายเงินเยียวยา อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดทำรายละเอียดกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเสนอ ครม. และจะมีการประกาศแจ้งให้ทราบในภายหลัง

ขอบคุณข้อมูลจาก

itax.in.th

amarintv.com

thansettakij.com