แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย ส่งแคมเปญ “เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ” สร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย รวมถึงภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB

LAAB Wedding TH 12497

กรุงเทพฯ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด ตอกย้ำเจตนารมณ์ในการสร้างความตระหนักรู้และการเข้าถึงนวัตกรรมและบริการทางการแพทย์ เพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทยอย่างยั่งยืน ผ่านการเปิดตัวแคมเปญ “เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ” ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการรับรู้ถึงความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายในสถานการณ์ที่โควิด-19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ไม่ว่าจะเป็นการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น หรือวิธีการอื่นๆ เช่น ภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป หรือ LAAB (Long-acting Antibody) โดยเฉพาะในประชากรกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่เพียงพอ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบในการดำเนินชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป การได้รับภูมิคุ้มกันสำเร็จรูปจะช่วยลดความเสี่ยงจากอาการเจ็บป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต พร้อมสร้างความมั่นใจให้ผู้ป่วยสามารถออกมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข

นายเจมส์ ทีก ประธาน บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “แคมเปญเตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของแอสตร้าเซนเนก้าในการเดินหน้าดูแลสุขภาพของคนไทยทั้งในช่วงการแพร่ระบาดและหลังจากนี้ต่อไป แม้ว่าปัจจุบันจะมีการผ่อนคลายมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ในประเทศไทย แต่ประชาชนยังคงมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์และเกิดการเจ็บป่วยจากโควิด-19  โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่เพียงพอ เราจึงอยากสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกัน รวมถึงภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป เพื่อช่วยให้ประชากรกลุ่มเสี่ยง รู้จัก เข้าใจและได้รับการปกป้องจากโรคระบาดนี้”

เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง แคมเปญดังกล่าวได้พาทุกคนไปรู้จักกับเรื่องราวที่สะท้อนถึงความสำคัญของภูมิคุ้มกันต่อโควิด-19 ผ่านการสื่อสารทั้งช่องทางออฟไลน์และออนไลน์ พร้อมเปิดตัวสองภาพยนตร์สั้นชุด “เตรียมภูมิคุ้มกันให้ทุกความพิเศษ” บอกเล่าเรื่องราวของ ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันบกพร่อง ผู้ป่วยโรคแพ้ภูมิตัวเอง และผู้ป่วยโรคไต ที่ไม่สามารถออกไปใช้ชีวิตได้อย่างคนทั่วไป เพราะร่างกายอาจตอบสนองต่อวัคซีนได้ไม่เพียงพอเนื่องจากภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน จึงมีความเสี่ยงที่จะได้รับเชื้อและมีอาการรุนแรงจากโควิด-19 มากกว่าที่หลายคนคาดคิด ซึ่งนอกจากจะสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบของโควิด-19 ที่มีต่อผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงในสังคมแล้ว ภาพยนตร์ทั้งสองเรื่องยังได้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับประชากรกลุ่มเสี่ยง และผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ