มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เยี่ยมชม ศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้ โฮม

Lazada

คุณคาโอริ ทาคาฮาชิ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์รับสร้างบ้านแลนดี้ โฮม สาขาราชพฤกษ์ โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากคุณ พานิช มณีรัตนะพร ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท แลนดี้ โฮม จำกัด ศูนย์รับสร้างบ้านอันดับ 1 โดยได้พาเยี่ยมชมการจัดแสดงแบบบ้าน Brand Landy Grand,Landy Home, and Trendy Home โดยมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยีแห่งอนาคตร่วมกัน พร้อมยกระดับมาตรฐานการอยู่อาศัย

- Landyhome - ภาพที่ 1

ทั้งนี้ มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ มั่นใจว่า “ลิฟต์บ้าน” จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับบ้านพักอาศัยซึ่งจะตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ยุคใหม่ในทุกช่วงวัยของสมาชิกในครอบครัว อีกทั้งเป็นทางเลือกสำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ต้องการความสะดวกสบาย ซึ่งจะสามารถตอบรับความต้องการของตลาดที่มีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องได้อย่างแน่นอน