ธนาคารแห่งประเทศไทยเลือกใช้ระบบ Oracle Cloud HCM ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร

Oracle Cloud HCM - 1 13 - ภาพที่ 1

กรุงเทพฯ 14 ธันวาคม 2565 – ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มอบความไว้วางใจเลือกใช้ Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรแบบครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการทำงาน และมอบประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นให้แก่พนักงาน รวมถึงลดขั้นตอนการทำงานนอกระบบฯ (manual processes) และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ตอบโจทย์ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ในฐานะธนาคารกลาง ธปท. เปลี่ยนแปลงการทำงานโดยนำระบบดิจิทัลมาใช้ในงานต่าง ๆ อย่างจริงจัง รวมถึงงานด้านทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรที่เน้นให้ความสำคัญกับพนักงานให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี จึงจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์มมาสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ ให้สามารถดูแลพนักงานได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถดึงดูดและรักษาพนักงานที่มีศักยภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป

ด้วยการทำงานแบบไฮบริด และการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในปัจจุบัน ธปท. ตระหนักถึงความสำคัญของการนำเครื่องมือที่ตอบโจทย์เข้ามาช่วยในการทำงาน ดังนั้น ธปท. คาดหวังว่าการเปลี่ยนแปลงด้วยการนำระบบ Oracle Cloud HCM มาใช้ในการทำงานจะช่วยมอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีให้กับพนักงาน เป็นเครื่องมือการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรที่ใช้งานง่าย ตอบโจทย์การดูแลพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และครบวงจร เพื่อส่งเสริมแนวทางการทำงานสู่ความเป็นเลิศภายในองค์กรต่อไป

Oracle Cloud HCM - 2 8 - ภาพที่ 3

“เราคาดหวังว่า Oracle Cloud HCM จะช่วยปรับปรุงกระบวนการทำงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กรของเราให้มีความเป็นมาตรฐาน มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับพนักงาน และรวบรวมข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดให้อยู่บนแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะนำไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการดูแลพนักงานและพัฒนาองค์กรให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด” นายสุโชติ เปี่ยมชล ผู้อำนวยการอาวุโส  โครงการบริหารการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรบุคคล ธนาคารแห่งประเทศไทย กล่าว

ระบบ Oracle Cloud HCM มอบขีดความสามารถชั้นเลิศเพื่อสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคล การบริหารบุคคลผู้มีความสามารถ การบริหารกำลังคน การจ่ายค่าตอบแทน รวมถึง Oracle ME ได้รับรางวัลแพลตฟอร์มส่งเสริมประสบการณ์พนักงาน เนื่องจากแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถอัปเดตระบบได้ด้วยตัวเอง ทำให้ลูกค้าได้ใช้งานเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดอยู่เสมอ ช่วยให้องค์กรสามารถสร้างและใช้ประโยชน์จากโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านการทำงานระบบอัตโนมัติให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งภายในชุดบริการที่หลากหลายของ Oracle Cloud HCM ธปท. ได้เลือกใช้ทั้งระบบ Oracle Recruiting, Oracle Human Resources, Oracle Talent Management, Oracle Learning, Oracle Compensation รวมถึง Oracle Workforce Management, Oracle Data Masking และ Oracle Fusion HCM Analytics

“การเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบดิจิทัลของภาคธุรกิจบริการในประเทศไทย ถือเป็นองค์ประกอบสำคัญเพื่อการบรรลุผลตามกลยุทธ์ไทยแลนด์ 4.0” นายทวีศักดิ์ แสงทอง กรรมการผู้จัดการ ออราเคิล คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย กล่าว “ความท้าทายที่ภาคธุรกิจธนาคารต้องเผชิญในวันนี้นับว่ามีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับการทำงานในหลายด้าน เราจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนช่วยสนับสนุนธนาคารแห่งประเทศไทยในการเปลี่ยนแปลงการทำงานสู่ระบบดิจิทัล ตลอดจนส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงานซึ่งจะช่วยยกระดับประสิทธิภาพขององค์กรให้ดียิ่งขึ้นในอนาคต”

ติดตามเพจ