อัตโนมือ สู่ อัตโนมัติ เจาะลึกโปรแกรม dtac Citizen Developer จิ๊กซอว์สำคัญเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ดิจิทัลเต็มขั้น

นับตั้งแต่กระแสดิจิทัลดิสรัปชั่นเกิดขึ้นอย่างรุนแรงในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนผ่านดิจิทัลขององค์กรต่างๆ (Digital transformation) ถือเป็นวาระสำคัญอันดับหนึ่ง และเมื่อวิกฤต-19 มาเยือน ก็เปรียบเสมือนบททดสอบความแข็งแกร่งขององค์กรต่างๆ บนสมรภูมิดิจิทัล เช่นเดียวกับดีแทคที่ก้าวข้ามบททดสอบอันหฤโหด

การใช้ระบบ Automation จะช่วยประหยัดเวลาและเงินได้จริงหรือไม่

Automation หรือระบบอัตโนมัติ ได้กลายเป็นคำศัพท์ที่แพร่หลายในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาในทุกอุตสาหกรรม ตั้งแต่ธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิตไปจนถึงธุรกิจบริการทางการเงิน เรียกได้ว่าเป็นคำตอบที่ทั้งในโรงงานและสำนักงานทั่วโลกต่างมองหาเพื่อจะช่วยให้การส่งมอบสินค้าและบริการมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

การรักษาสมดุลเพื่อประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม

ทั้งการแพร่ระบาดของโรคและการถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (เบร็กซิต – Brexit) ล้วนแต่ซ้ำเติมความท้าทายต่าง ๆ ที่ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มต้องเผชิญอยู่ให้รุนแรงมากยิ่งขึ้น อีกทั้งความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปัญหาติดขัด