NUSA เปิดตัว “Miracle Cannabis Land” ดินแดนแห่งพืชมหัศจรรย์ เดินหน้ากลยุทธ์ธุรกิจใหม่เพื่อพลิกโฉม เลเจนด์ สยาม พัทยา

พัทยา จ.ชลบุรี บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) จับมือ บริษัท CSR ทุ่ม 1,700 ล้าน ร่วมพัฒนา เลเจนด์ สยาม พลิกกลยุทธ์ ปั้นโมเดลธุรกิจใหม่ Medical Technology ปรับโฉม Lagend siam สู่การเป็นเมืองมหัศจรรย์กัญชา “Miracle Cannabis Land” ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการเป็น Cannabis Destination ทั้งด้านการท่องเที่ยว การแพทย์ทางเลือก

“พีไฟว์กรุ๊ป” อยากให้ช่วยกันอุดหนุนคนแก่เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจในยุคโควิด-19

พีไฟว์กรุ๊ป ภายใต้กิจกรรม “Family To Family” ครอบครัวสู่ครอบครัว ถ้าหากพบเจอผู้สูงอายุขายของอยู่ตามข้างทาง

TOA เดินหน้า ต่อลมหายใจ ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด-19

TOA ตระหนักดีว่าวิกฤตการณ์นี้จำเป็นต้องเร่งจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยเหล่านี้อย่างทั่วถึง เพื่อที่จะช่วยต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติ

TOA ไม่ทิ้งกัน มอบยิปซัมสร้างแผงกั้นเตียงผู้ป่วยโควิด-19

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรง ส่งผลให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขและโรงพยาบาลจำเป็นต้องสร้างโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

TOA ไม่ทิ้งกัน ส่งความห่วงใยสู่กรมราชทัณฑ์

TOA ห่วงใยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ และทัณฑสถาน จึงเดินหน้า ภารกิจ … TOA ไม่ทิ้งกัน ส่งความห่วงใยสู่กรมราชทัณฑ์

1 2 3