DHL Express เปิดบริการใหม่ “ส่งกระบองเพชร (แคคตัส) ข้ามประเทศ” ถึงสิงคโปร์ อินโดนิเซีย เวียดนาม และกัมพูชา ในวันถัดไป

เปิดบริการ “ส่งกระบองเพชรไปต่างประเทศ” (Cactus Export Service) จากไทยถึงสิงคโปร์ อินโดนีเซีย เวียดนาม และกัมพูชาในวันถัดไป