นิสสัน จับมือ กฟผ. ในการส่งเสริมด้านสถานีชาร์จไฟฟ้าและแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า

นิสสัน จับมือ กฟผ. ในการส่งเสริมด้านสถานีชาร์จไฟฟ้าและแพลตฟอร์มสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของไทย สู่การเป็นผู้นำสังคมขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าในระดับอาเซียน