OPPO เปิดตัวเทคโนโลยี Hyper Boost เพิ่มความลื่นไหลของการใช้แอพและเกม

OPPO ประกาศเปิดตัว OPPO Hyper Boost เทคโนโลยีที่จะมาเพิ่มสมรรถนะให้กับการทำงานของระบบอย่างเต็มรูปแบบ ใช้งานได้ลื่นไหลยิ่งขึ้น  โดยครอบคลุมการทำงานของสมาร์ทโฟนใน 3 ระดับ ได้แก่ การทำงานของระบบ เกม และแอปพลิเคชั่น