รายงานฉบับใหม่จากดีลอยท์ : การยอมรับ LGBT+ สร้างผลกระทบเชิงบวกในสถานที่ทำงาน แต่ยังคงเผชิญกับความท้าทาย

พนักงานในกลุ่ม LGBT+ มากกว่า 70% มีแนวโน้มที่จะทำงานร่วมกับนายจ้างปัจจุบันเนื่องจากมีนโยบายกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และผู้ตอบแบบสำรวจหลายคนกล่าวถึงการสนับสนุนความเท่าเทียมที่ชัดเจนและกลุ่ม Employee Resource Groups (ERGs) เป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมที่ให้กลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

#สมรสเท่าเทียม ในมุมมองของคนไทยผ่าน Social Listening

ท่ามกลางกระแสเรียกร้องของประชาชนคนไทยในหัวข้อ “สมรสเท่าเทียม” ที่ต้องการให้ทุกเพศสภาพสามารถจดทะเบียนสมรสสร้างครอบครัวอย่างถูกต้อง รวมถึงได้รับสิทธิทางกฎหมายไม่ต่างไปจากคู่สมรสชาย-หญิง เช่น สิทธิรับมรดก สิทธิในการกู้ร่วม รวมถึงการปฏิบัติในด้านอื่น ๆ อันเป็นสิ่งสะท้อนถึงความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญ ในการสร้างความเสมอภาคและก้าวหน้าในสังคม

Borderless Healthcare Group เปิดตัวระบบการแพทย์ในที่พักอาศัย สำหรับกลุ่ม LGBT ในประเทศไทย

ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นฐานการเปิดตัว เนื่องจากกลุ่มชุมชน LGBT ในประเทศที่มีขนาดใหญ่และมีการขับเคลื่อนตลอดเวลา