ไอ.ซี.ซี. ผุดโปรเจกต์ BNBM รวมพลชาว LGBTQ+ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

ไอ.ซี.ซี. ประกาศเจตนารมณ์สนับสนุนทุกความต่างอย่างเท่าเทียม ผุดโปรเจกต์ BNBM รวมพลชาว LGBTQ+ ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม

คลายข้อสงสัย LGBTQ+ อยากกู้ซื้อบ้าน เผชิญความท้าทาย-โอกาสมากน้อยแค่ไหน?

การทำธุรกรรมของชาว LGBTQ+ เมื่อต้องการซื้ออสังหาฯ ซึ่งเป็นข้อจำกัดสำคัญของคู่รักชาว LGBTQ+ ที่ต้องการใช้สิทธิกู้ร่วมไม่น้อย โดยทั่วไปแล้วการขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยของชาว LGBTQ+

ส่งท้าย #PrideMonth ดีแทคประกาศนโยบายสวัสดิการเท่าเทียมให้กับพนักงาน LGBTQ

แทคนั้น มุ่งส่งเสริมการปฏิบัติที่เท่าเทียมสำหรับลูกค้าและพนักงานของเราทุกคน เราไม่อดทนต่อการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพ รสนิยมทางเพศ อายุ เชื้อชาติ หรือ ศาสนา ทุกรูปแบบ