Transcend เปิดตัวไดรฟ์ SSD แบบพกพารุ่น ESD250C ใช้อินเทอร์เฟซแบบ USB-C

Transcend เปิดตัว SSD แบบพกพารุ่น ESD250C ตัวเคสทำจากโลหะที่มีความทนทานและเคลือบด้วยโทนสีเทา ใช้อินเทอร์เฟซ USB 3.1 Gen 2 ในรูปแบบของ USB Type-C พร้อมการฟอร์แมตมาจากโรงงานในรูปแบบ exFAT ที่ทำให้พร้อมใช้งานได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Windows และ macOS