เมื่อโซเชียล กระทบรายได้ทีวีดิจิตอล กสทช.มีมติตั้งทีมดูแลเนื้อหาบนโลกออนไลน์

กสทช. มีมติในที่ประชุม ตั้งทีมอนุกรรมการเพื่อศึกษาการดูแลเนื้อหาบนโลกออนไลน์ หลังจากโลกออนไลน์กระทบรายได้ของทีวีดิจิตอล