Wisesight เผยศัพท์โซเชียลสุดฮิตปี 2565 ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE

บริษัท ไวซ์ไซท์ (ประเทศไทย) จำกัด จึงได้ทำการสำรวจศัพท์โซเชียลสุดฮิตปี 2565 และทำการเก็บข้อมูลคำศัพท์ทั้งหมดมากกว่า 100 คำ ผ่านเครื่องมือ ZOCIAL EYE ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 15 ธันวาคม 2565 เพื่อจัดอันดับคำศัพท์ 20 คำที่มีจำนวนการพูดถึงและจำนวนเอ็นเกจเมนต์สูงที่สุด

Twitter Verified เตรียมปรับใหม่อีก คราวนี้มี 3 สี

Elon Musk ทวีตว่าจะเปลี่ยนระบบยืนยันตัวตน verified (ติ๊กถูก) ใหม่ในวันที่ 2 ธันวาคมนี้ โดยให้เหตุผลว่าจะแก้ปัญหาการปลอมบัญชีได้มากขึ้น โดยแบ่งออกเป็น 3 สี

1 2 10